เตือนระวังน้ำท่วมล่าสุด ปภ.ออกหนังสือด่วน ปชช.พื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือ

เตือนระวังน้ำท่วมล่าสุด ปภ.ออกหนังสือด่วน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือน้ำมาก

ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเตือนระวังน้ำท่วมล่าสุด โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง ได้ออกหนังสือด่วนล่าสุด แจ้งให้กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่วันที่ 23-30 ต.ค.นี้ หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เตรียมปล่อยน้ำรองรับปริมาณฝนตกและน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เตือนระวังน้ำท่วมล่าสุด

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

เนื้อหาข้อความที่ อธิบดี ปภ. ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดนั้นระบุว่า ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร โดยมีใจความสำคัญว่า ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศ แจ้งว่าได้ประเมิน และวิเคราะห์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำปิง จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 3,000 - 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 22 ต.ค.2564

เตือนระวังน้ำท่วมล่าสุด


โดยจะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้าคลองต่างๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.20-0.40 เมตร 

 

และจะกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 23-30 ต.ค.2564 จึงขอให้กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

 

เตือนระวังน้ำท่วมล่าสุด

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า