มติ ศบค. เห็นชอบ ให้เปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในปี 65

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือ ศบค. มีมติ เห็นชอบ ให้เปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม และประเมินสถานการณ์การระบาด

จากที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเปิดประเทศไปในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และมีแนวโน้มว่า จะคลายล็อคเรื่อง สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยตอนแรกมีมติว่า สถานบันเทิงจะสามารถนั่งดื่มในร้านได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้คลายล็อคเคอร์ฟิวไปแล้ว 

เลื่อนเปิดบันเทิง

ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 7 จังหวัด ลดลงเหลือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย 
1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. จังหวัดนราธิวาส
4. จังหวัดปัตตานี
5. จังหวัดยะลา 
6. จังหวัดสงขลา 

เลื่อนเปิดบันเทิง

โดย จังหวัดจันทบุรี ปรับไปเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง จำนวน 39 จังหวัดพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม จำนวน 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่สีเหลือง จำนวน 5 จังหวัด

เลื่อนเปิดบันเทิง

ตามที่ประชุม ศบค. ยังมีมติให้พื้นที่ควบคุมยังคงปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยได้มีการเห็นชอบเลื่อนการเปิดสถานบันเทิงจากวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม และประเมินสถานการณ์การระบาด รวมไปถึงความครอบคลุมทั่วถึงการได้รับวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ 

เลื่อนเปิดบันเทิง


อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค.  กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานบันเทิง พร้อมทั้งหามาตรหารกำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำจากสถานบันเทิงเหมือนที่ผ่านมา

เลื่อนเปิดบันเทิง