เจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ เชื้อกลายพันธุ์ชนิดล่าสุด ไม่เคยค้นพบที่ไหนมาก่อน

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ที่ปรึกษา ศบค. ด้านการสื่อสารโพสต์ข้อความ พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส B.1.640 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. โพสต์ข้อความลงเพจส่วนตนพร้อมกับเอกสารงานวิจัยต่างประเทศ โดยระบุว่า..

พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส B.1.640 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน

โดยพบที่ฝรั่งเศสช่วงปลายเดือน ต.ค. และไม่พบในฝรั่งเศสอีก แต่ไปพบที่ประเทศในยุโรปอื่นๆ คือ อังกฤษ สวิส สก็อตแลนด์ อิตาลี

 

นักวิจัยยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะรุนแรงหรือติดเชื้อง่ายกว่าเดิมหรือไม่ แต่เชื่อว่าสายพันธุ์ใหม่นี้เกิดขึ้นที่แอฟริกา จากการที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึง จึงก่อให้เกิดการกลายพันธุ์

เจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ "เชื้อกลายพันธุ์" ชนิดล่าสุด ไม่เคยค้นพบที่ไหนมาก่อน