โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

คลัสเตอร์โควิดลามหนัก คำสั่งปิดชุมชนมุสลิมบ้านนาเคียนเหนือ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

   นครศรีธรรมราช สั่งปิดชุมชนบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.นาเคียน อ.เมือง หลังพบมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิด-19  ส่งผลให้มีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนบ้านนาเคียนเหนือเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่  ล่าสุดผลตรวจโควิดเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย พร้อมกลุ่มเสี่ยงสูงว่า 150 รายซึ่งอาศัยอยู่ภายในชุมชน คาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเกินครึ่งของชาวบ้านทั้งหมดในชุมชน


 โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมือง จ. นครศรีธรรมราช ได้เผยว่า นายวิทยาเขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ปิดชุมชนบ้านนาเคียน เฉพาะชุมชนนาเคียนเหนือ ชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2564 

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

 

 

affaliate-2

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

เพื่อให้การคัดกรอง การสอบสวนโรค และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณดังกล่าว ยอดสะสม ณ วันที่ 13 พ.ย. 64 จำนวน 45 ราย และ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง สูง (HRC) ที่ต้องกักตัวจำนวนมาก จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

สำหรับรายงานสถานการณ์เชื้อโควิด19 นครศรีธรรมราช อัพเดตในวันที่ 14 พ.ย.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายใน 22 อำเภอ จำนวน 431 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 423 ราย 

affaliate-3