โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

คลัสเตอร์โควิดลามหนัก คำสั่งปิดชุมชนมุสลิมบ้านนาเคียนเหนือ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

   นครศรีธรรมราช สั่งปิดชุมชนบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.นาเคียน อ.เมือง หลังพบมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิด-19  ส่งผลให้มีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนบ้านนาเคียนเหนือเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่  ล่าสุดผลตรวจโควิดเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย พร้อมกลุ่มเสี่ยงสูงว่า 150 รายซึ่งอาศัยอยู่ภายในชุมชน คาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเกินครึ่งของชาวบ้านทั้งหมดในชุมชน


 โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมือง จ. นครศรีธรรมราช ได้เผยว่า นายวิทยาเขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ปิดชุมชนบ้านนาเคียน เฉพาะชุมชนนาเคียนเหนือ ชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2564 

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

 

 

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

เพื่อให้การคัดกรอง การสอบสวนโรค และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในบริเวณดังกล่าว ยอดสะสม ณ วันที่ 13 พ.ย. 64 จำนวน 45 ราย และ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง สูง (HRC) ที่ต้องกักตัวจำนวนมาก จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

โควิดลามหนัก สั่งปิดชุมชนมุสลิม คาดชาวบ้านติดเชื้อเกินครึ่งชุมชน

สำหรับรายงานสถานการณ์เชื้อโควิด19 นครศรีธรรมราช อัพเดตในวันที่ 14 พ.ย.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายใน 22 อำเภอ จำนวน 431 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 423 ราย