เตือน 7 เขตใน กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง 28 พ.ย. นี้

กรุงเทพมหานคร ประกาศเตือน 7 เขต 11 ชุมชน นอกคันกั้นน้ำระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง 28 พ.ย. นี้ โดยให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง สำหรับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ น้ำทะเลหนุนสูง ในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งรายงานการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือและบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ประกาศแจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ 7 เขต 11 ชุมชนระวังน้ำทะเลหนุนในวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น.

เตือน 7 เขตใน กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง 28 พ.ย. นี้

1.เขตดุสิต
- ชุมชนซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19 ช่วงปลาย)
- ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธน)
- ชุมชนปลายซอยมิตตคาม (ซอยสามเสน 13 ช่วงปลาย

2.เขตพระนคร
- ชุมชนท่าวัง

3.เขตสัมพันธวงศ์
- ชุมชนวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำสวัสดี)
- ชุมชนตลาดน้อย

เตือน 7 เขตใน กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง 28 พ.ย. นี้

affaliate-2

4.เขตบางคอแหลม
- ชุมชนหลัง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
- ชุมชนวัดบางโคล่นอก

5.เขตยานนาวา
- ชุมชนโรงสี ถนนพระราม 3

6.เขตบางกอกน้อย
- ชุมชนดุสิต นิมิตรใหม่

7.เขตคลองสาน
- ชุมชนเจริญนคร ซอย 29/2

เตือน 7 เขตใน กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง 28 พ.ย. นี้

ทั้งนี้ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรืออย่างใกล้ชิด

เตือน 7 เขตใน กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง 28 พ.ย. นี้