เเจงเเล้ว"ทัพฟ้าช่วยชาวนา"เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 1-7 ธ.ค.

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ชี้แจง"ทัพฟ้าช่วยชาวนา" เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ1-7 ธ.ค. 64 เป็นข่าวปลอมข้อมูลเท็จ

  ตามที่มีการเผยแพร่เเละเเชร์ข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ประเด็นเรื่อง ผบ.ทอ. เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ในโครงการช่วยชาวนาขายข้าว วันที่ 1-7 ธ.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า ชาวนา เกษตรกร เตรียมลงทะเบียนโครงการใหม่รับเงินช่วยเหลือ จาก ผบ.ทอ.  ในวันที่ 1-7 ธ.ค. 64 นั้น ทางกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ได้ตรวจสอบโพสต์ข้างต้นและชี้แจงข้อมูลสาระสำคัญโดยสรุปของโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ดังนี้

เเจงเเล้ว"ทัพฟ้าช่วยชาวนา"เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 1-7 ธ.ค.

1. ผู้บัญชาการทหารอากาศให้สัมภาษณ์เมื่อ 22 พ.ย. 64 ความว่า “ขณะนี้ทราบว่า ชาวนาประสบปัญหาข้าวราคาต่ำ จึงมีโครงการนำข้าวของชาวนามาจำหน่ายที่สนามกีฬา กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) และคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาไม่มากก็น้อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 1 - 7 ธันวาคมนี้” โดยท่านไม่ได้กล่าวถึงว่าจะให้ชาวนา มาลงทะเบียนรับเงินช่วยชาวนาขายข้าวแต่อย่างใด

2. สมาคมชาวยโสธร มีหนังสือเรียน ผบ.ทอ. ขอความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ระหว่าง 1 – 7 ธ.ค. 64 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรราคาตกต่ำ โดยในช่วงนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมข้าวขณะกำลังเก็บเกี่ยว และสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การจำหน่ายข้าวออกสู่ผู้บริโภคประสบปัญหามาก

3. กองทัพอากาศจึงอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำ นำมาจำหน่ายในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

affaliate-2

4. การจัดกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ช่วยเหลือเกษตรกรชาวยโสธร ระหว่าง 1- 7 ธ.ค. 64 กองทัพอากาศสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าสำหรับเกษตรกร และสนับสนุนที่พักให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

เเจงเเล้ว"ทัพฟ้าช่วยชาวนา"เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 1-7 ธ.ค.

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทัพอากาศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rtaf.mi.th/th/pages/default.aspx หรือโทร 0-2534-6000​

บทสรุปของเรื่องนี้ : โครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-7 ธ.ค. 64 เป็นโครงการที่กองทัพอากาศสนับสนุนพื้นที่ให้กับชาวนาจำหน่ายสินค้า พร้อมสนับสนุนที่พักให้ ไม่ใช่การเปิดให้ชาวนาลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

affaliate-3