อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"

เดอะ วัน ประกันภัย ปิดตัวลง พนง.โดนลอยเเพไร้เงินชดเชย เปิดอาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" แห่ง"บิวตี้เจมส์" บริษัทผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของไทย

 หลังจากที่  กระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มีผล13 ธ.ค.64เป็นต้นไป เนื่องจาก บริษัทมีฐานะการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  และไม่เพียงพอต่อการไม่จ่ายสินไหมทดแทน สะท้อนว่า บริษัทไม่มีความสามารถและความพร้อมในการรับประกันภัยอีกต่อไป ปัจจุบันบริษัทเดอะวันประกันภัย มีสินไหมประกันโควิดค้างจ่ายราว 2,700 ล้านบาท   เปิดอาณาจักร 2.3 พันล้าน เจ้าของ เดอะ วัน ประกันภัย

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"
 คืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 15ธ.ค.64 พนักงานเดอะวันประกันภัยรวมตัวประท้วง ทวงถามสิทธิ์เงินชดเชย หลังบริษัทฯปิดตัว  พนง.โดนลอยแพแบบสายฟ้าแลบ  ไร้ความชัดเจนเรื่องค่าชดเชย

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"

 โดยบริษัทฯ แจ้งพนักงานว่าถูกปิดตัว และไม่ต้องมาทำงาน ซึ่งทุกคนได้เงินเดือนสุดท้ายเพียง 10 วันเท่านั้น บางคนหารเฉลี่ยมาได้แค่ 3,114 บาท เพียงแค่ค่าเช่าบ้านยังไม่พอเลย ก่อนเดินทางไปร้องกับศาลแรงงาน แต่ก็ถูกให้ไปที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอีก จึงเรียกร้องให้ คปภ.มาดูแลพนักงานด้วย ซึ่งบางคนทำงานที่นี่มา 18 ปี อีกไม่ถึงสองเดือนก็จะเกษียณแล้ว แต่กลับมาถูกลอยแพ

ขณะที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม เข้ามาพูดคุยกับตัวแทนพนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้ว รวมถึงเห็นใจจึงมาดูแล และได้อธิบายสิทธิต่างๆ ไปหมดแล้ว โดยกลุ่มพนักงานผู้เสียหายจะรวมตัวกันไปทำเรื่องชดเชยในวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.นี้


เปิดอาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" แห่งอาณาจักร "บิวตี้เจมส์" บริษัทผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของไทย ก่อนถอดใจทิ้ง "เดอะ วัน ประกันภัย" ปล่อยทุนใหม่ใส่เงินเพิ่มทุน กระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"


โดยทีมข่าว"ฐานเศรษฐกิจ" ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย เดิมเป็นธุรกิจของ ตระกูล"ศรีอรทัยกุล" เจ้าของอาณาจักร "บิวตี้เจมส์" บริษัทผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของประเทศไทย

affaliate-2

ผู้ถือหุ้น เดอะวัน ประกันภัย ในปี 2563

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล สัดส่วน 21.09 % จำนวน 55,678,015 หุ้น
นายสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล สัดส่วน 20.95 % จำนวน 55,320,147 หุ้น
นายสุริยน ศรีอรทัยกุล สัดส่วน 20.95 % จำนวน 55,320,147 หุ้น
นางสุณี ศรีอรทัยกุล สัดส่วน 20.95 % จำนวน 55,320,147 หุ้น
บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จํากัด สัดส่วน 8.25 % จำนวน 21,789,631 หุ้น
บริษัท บิวตี้เจมส์เซนเตอร์ จํากัด สัดส่วน 6.00 % จำนวน 15,838,731 หุ้น
นายแทน ฟง ปิง ชาวสิงคโปร์ จำนวน 1,485 หุ้น
ผู้ถือหุ้นอื่นๆอีก 0.02 % จำนวน 52,811 หุ้น

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"


โดยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1 บริษัท คือ ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 639,424 บาท

สำหรับผลประกอบการของบริษัท เดอะวันฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีรายได้ รวม 1,238 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 131.84 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 3,164 ล้านบาท

 

หลังธุรกิจประกันประสบปัญหาสภาพคล่อง จากสถานการณ์โควิด-19 เดอะ วัน ประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้ตระกูลศรีอรทัยกุล ผู้ถือหุ้นเดิมตัดสินใจไม่ใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปพร้อมกับขายหุ้นที่ถืออยู่ให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ โดยมีทุนใหม่ใส่เงินเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 2,640 ล้านบาท เป็น 2,840 ล้านบาท

 

จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 พบว่า คนในตระกูลลศรีอรทัยกุล ที่ถือหุ้นเดอะวัน ประกันภัยมีเพียงนายสุริยน ศรีอรทัยกุล ถืออยู่ 7,591,262 หุ้นเท่านั้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 284 ล้านหุ้น

 

หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน นายสุริยน ศรีอรทัยกุล นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล และนายสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 


อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"

เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดพบว่าตระกูลศรีอรทัยกุลถือหุ้นในบริษัทต่างๆคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท ดังนี้

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ถือหุ้นใน 28 บริษัท มูลค่าหุ้นทั้งหมด 408.56 ล้านบาท

นางสุณี ศรีอรทัยกุล ถือหุ้นใน 21 บริษัทมูลค่าหุ้นทั้งหมด 349.74 ล้านบาท

นายสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ถือห้นใน 34 บริษัท มูลค่าหุ้นทั้งหมด 760.35 ล้านบาท

นายสุริยน ศรีอรทัยกุล ถือหุ้นใน 35 บริษัท มูลค่าหุ้นทั้งหมด 751.11 ล้านบาท

 

รายละเอียดการถือหุ้นของคนในตระกูล"ศรีอรทัยกุล"

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล  ประกอบด้วย 1. กิเลน จำกัด  มูลค่าหุ้น : -3,895,994 บาท 2. ธัญบุรี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถานภาพกิจการ  เสร็จการชำระบัญชี มูลค่าหุ้น  525,411 บาท 3. บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด   มูลค่าหุ้น : 10,039,494 บาท 4. บิวตี้เจมส์ จำกัด  มูลค่าหุ้น : 3,741,967 บาท 5. บิวตี้เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  มูลค่าหุ้น : 2,148,953 บาท 

 

6. บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 20,092,066 บาท 7. บิวตี้เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 57,958,076 บาท 8. บิวตี้เจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  มูลค่าหุ้น : 7,501,073 บาท 9. บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด  มูลค่าหุ้น : 199,853,962 บาท 10. อินท์ธร จำกัด  มูลค่าหุ้น : 23,962,636 บาท

 

11. อินท์ธร ไฟน์ จำกัด  มูลค่าหุ้น : -7,844,582 บาท 12. เกลสัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 23,725,394 บาท 13. เจท สตาร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,897,848 บาท 14. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,012,453 บาท

15. เดอะ รอยัล เจมส์ คอนโด จำกัด   มูลค่าหุ้น : -445,720 บาท 16. เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด  มูลค่าหุ้น : -3,257,593 บาท 17. เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -150,394 บาท 18. เดอะ รอยัล เจมส์ เรียล เอสเตท จำกัด  มูลค่าหุ้น : 4,221,956 บาท 19. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 37,501 บาท 20. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮเทล จำกัด  มูลค่าหุ้น : 1,947,724 บาท

21. เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มูลค่าหุ้น : 55,279,801 บาท 22. ไทยกุลกรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 10,214,413 บาท 

นางสุณี ศรีอรทัยกุล ถือหุ้น 21 มูลค่าหุ้นทั้งหมด : 349.74 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ธัญบุรี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เสร็จการชำระบัญชี มูลค่าหุ้น : 142,124 บาท 2. บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 10,039,494 บาท 3. บิวตี้เจมส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,741,967 บาท 4. บิวตี้เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มูลค่าหุ้น : 2,148,953 บาท 5. บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ จำกัด  มูลค่าหุ้น : 20,092,066 บาท

 

6. บิวตี้เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 57,958,076 บาท 7. บิวตี้เจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 7,501,073 บาท 8. บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด มูลค่าหุ้น : 162,547,889 บาท 9. อินท์ธร จำกัด มูลค่าหุ้น : 23,040,997 บาท 10. อินท์ธร ไฟน์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -7,542,867 บาท 

 

11. เจท สตาร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,897,848 บาท 12. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ มูลค่าหุ้น : 1,012,453 บาท 13. เดอะ รอยัล เจมส์ คอนโด จำกัด  มูลค่าหุ้น : -401,148 บาท 14. เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด มูลค่าหุ้น : -2,024,594 บาท 15. เดอะ รอยัล เจมส์ รังสิต จำกัด มูลค่าหุ้น : -1,641,102 บาท

 

16. เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -101,542 บาท 17. เดอะ รอยัล เจมส์ เรียล เอสเตท จำกัด มูลค่าหุ้น : 4,221,956 บาท 18. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด   มูลค่าหุ้น : 37,501 บาท 19. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮเทล จำกัด  มูลค่าหุ้น : 1,947,724 บาท 20. เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มูลค่าหุ้น : 54,912,842 บาท 21. ไทยกุลกรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 10,214,413 บาท

 

นายสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล  ถือหุ้นใน 21 บริษัทมูลค่าหุ้นทั้งหมด  349.74 ล้านบาท ประกอบด้วบ 1. กรุงเทพ 999 จำกัด  มูลค่าหุ้น : 30,287 บาท 2. กิเลน จำกัด มูลค่าหุ้น : -4,675,193 บาท 3. ธัญบุรี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลค่าหุ้น : 288,976 บาท 4. นพบุรี จำกัด มูลค่าหุ้น : 6,835,692 บาท 5. บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 9,437,124 บาท

 

6. บิวตี้เจมส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 7,483,933 บาท 7. บิวตี้เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มูลค่าหุ้น : 4,297,906 บาท 8. บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 40,184,132 บาท 9. บิวตี้เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 77,277,434 บาท 10. บิวตี้เจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 15,002,147 บาท 

 

11. บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด มูลค่าหุ้น : 399,707,924 บาท 12. บิวตี้เจมส์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,572,849 บาท 13. บีจีบี จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,462,003 บาท 14. ภัตตาคารกิเลน จำกัด มูลค่าหุ้น : 2,518,676 บาท 15. ลภาสิน จำกัด มูลค่าหุ้น : 282,758 บาท


16. สยามรมณีย์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,369,534 บาท 17. สุวินทวงศ์ สแควร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -659,427 บาท 18. อาณาจักรทอง จำกัด มูลค่าหุ้น : 9,066,256 บาท 19. อินท์ธร จำกัด มูลค่าหุ้น : 23,962,636 บาท 20. อินท์ธร ไฟน์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -7,844,582 บาท

 

21. เกลสัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 71,176,182 บาท 22. เจท สตาร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 2,846,773 บาท 23. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ จำกัด มูลค่าหุ้น : 773 บาท 24. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด มูลค่าหุ้น : 2,024,905 บาท 25. เดอะ รอยัล เจมส์ คอนโด จำกัด มูลค่าหุ้น : -891,439 บาท

 

26. เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด มูลค่าหุ้น : -1,791,676 บาท 27. เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -95,029 บาท 28. เดอะ รอยัล เจมส์ เรียล เอสเตท จำกัด มูลค่าหุ้น : 8,443,912 บาท 29. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 75,002 บาท 30. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮเทล จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,895,448 บาท

 

31. เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าหุ้น : 54,912,842 บาท 32. ไทยกุลกรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 30,643,239 บาท 33. ไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,593,481 บาท 34. ไทโยซูชิ จำกัด มูลค่าหุ้น : 35,994 บาท

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"

นายสุริยน ศรีอรทัยกุล ถือหุ้นใน 35 บริษัท มูลค่าหุ้นทั้งหมด : 751.11 ล้านบาท 1. กรุงเทพ 999 จำกัด มูลค่าหุ้น : 30,287 บาท 2. กิเลน จำกัด มูลค่าหุ้น : -4,675,193 บาท 3. ธัญบุรี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลค่าหุ้น : 288,976 บาท 4. นพบุรี จำกัด มูลค่าหุ้น : 6,835,692 บาท 5. บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 9,437,124 บาท

 

6. บิวตี้เจมส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 7,483,933 บาท 7. บิวตี้เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มูลค่าหุ้น : 4,297,906 บาท 8. บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 40,184,132 บาท 9. บิวตี้เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 77,277,434 บาท 10. บิวตี้เจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 15,002,147 บาท

 

11. บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด มูลค่าหุ้น : 399,707,924 บาท 12. บิวตี้เจมส์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,572,849 บาท 13. บีจีบี จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,462,003 บาท 14. ภัตตาคารกิเลน จำกัด มูลค่าหุ้น : 2,518,676 บาท 15. ลภาสิน จำกัด มูลค่าหุ้น : 282,758 บาท  

 

16. ศาลายา การ์เด้น จำกัด มูลค่าหุ้น : 18,387,612 บาท 17. สยามรมณีย์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,369,534 บาท 18. สุวินทวงศ์ สแควร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -659,427 บาท 19. อาณาจักรทอง จำกัด มูลค่าหุ้น : 9,066,256 บาท 20. อินท์ธร จำกัด มูลค่าหุ้น : 23,962,636 บาท

 

21. อินท์ธร ไฟน์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -7,844,582 บาท 22. เกลสัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 47,450,788 บาท 23. เจท สตาร์ ซุปเปอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 1,897,848 บาท 24. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ จำกัด มูลค่าหุ้น : 773 บาท 25. เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด มูลค่าหุ้น : 2,024,905 บาท
 

 

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"

 

26. เดอะ รอยัล เจมส์ คอนโด จำกัด มูลค่าหุ้น : -891,439 บาท 27. เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด มูลค่าหุ้น : -1,791,676 บาท 28. เดอะ รอยัล เจมส์ รังสิต จำกัด มูลค่าหุ้น : -2,958,393 บาท 29. เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ จำกัด มูลค่าหุ้น : -95,029 บาท 30. เดอะ รอยัล เจมส์ เรียล เอสเตท จำกัด มูลค่าหุ้น : 8,443,912 บาท

 

31. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าหุ้น : 75,002 บาท 32. เดอะ รอยัล เจมส์ โฮเทล จำกัด มูลค่าหุ้น : 3,895,448 บาท 33. เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าหุ้น : 54,912,842 บาท 34. ไทยกุลกรุ๊ป จำกัด มูลค่าหุ้น : 30,643,239 บาท 35. ไทโยซูชิ จำกัด มูลค่าหุ้น : 35,994 บาท

อาณาจักร 2.3 พันล้าน ตระกูล "ศรีอรทัยกุล" ก่อนถอดใจทิ้ง"เดอะ วัน ประกันภัย"

 

ขอบคุณ
thansettakij