เช็กวิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา 5,000 ม.33-39-40 คนกลางคืน อาชีพอิสระ

จากมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

เช็กวิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา 5,000 ม.33-39-40 คนกลางคืน อาชีพอิสระ

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาในโครงการดังกล่าว

- จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง (วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์)

 

ส่วนการจ่ายเงินนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอย้ำคนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

เช็กวิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินเยียวยา 5,000 ม.33-39-40 คนกลางคืน อาชีพอิสระ

 

วิธีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพื่อรับการเงินเยียวยาจากประกันสังคม

- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- ธนาคารทหารไทยธนชาต