แจงแล้ว กฟผ. จับมือ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพงขึ้น ด้วยกฏ 3 ข้อ จริงไหม

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นเรื่อง กฟผ. กับ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ข้อมูลระบุว่า สรุป ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เพราะ ปตท. และ กฟผ. ร่วมกัน ชงกันเองกินกันเองใช่หรือไม่ ทำน่าเกลียดเกินไปไหม ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าว และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ราคาก๊าซที่ ปตท. ขายให้ กฟผ. มีหน่วยงานภาครัฐฯ คอยกำกับดูแลตาม พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน

กฟผ. จับมือ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพงขึ้น ด้วยกฏ 3 ข้อ จริงไหม

โดยค่าไฟฟ้าประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 3 ส่วนดังนี้

1. ค่าไฟฟ้าฐาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า คิดตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง แบบอัตราก้าวหน้า และ 1.2 ค่าบริการ มีราคาเท่ากันทุกเดือนตามประเภทของมิเตอร์ไฟฟ้า

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า FT เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า มีการปรับปรุงทุก 4 เดือนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

กฟผ. จับมือ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพงขึ้น ด้วยกฏ 3 ข้อ จริงไหม

affaliate-2

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บวกเพิ่มร้อยละ 7 จากค่าไฟฟ้าฐานที่รวมค่า FT แล้ว

คลิปเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=JKI73C43bxQ

ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มเติม: http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/electricity

กฟผ. จับมือ ปตท. ร่วมกันทำให้ค่าไฟแพงขึ้น ด้วยกฏ 3 ข้อ จริงไหม

affaliate-3