นนทบุรี ขอความร่วมมือ ใครเดินทางมาจาก "บางละมุง" ลงทะเบียนคัดกรองโรคทุกราย

จังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือ ใครเดินทางมาจาก "บางละมุง" ลงทะเบียนคัดกรองโรค และเฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ณ "อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี" ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตาม QR Code เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ( ลิงก์ลงทะเบียน )

นนทบุรี ขอความร่วมมือ ใครเดินทางมาจาก บางละมุง ลงทะเบียนคัดกรองโรคทุกราย

 

หลังจากลงทะเบียน ขอให้ท่านและครอบครัว ปฏิบัติดังนี้

1. ควรตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากกลับมาบ้านครบ 3-5 วัน 

2. ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น

3. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

นนทบุรี ขอความร่วมมือ ใครเดินทางมาจาก บางละมุง ลงทะเบียนคัดกรองโรคทุกราย

 

affaliate-2

*** สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน ท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกลชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 061-3945402, 061-3945403, 061-1722534, 061-1742260