รวมจุด Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุดเปิดให้บริการ Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 - 9 มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ระหว่างวันที่ 4 - 9 ม.ค. 2565 โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ Walk in สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี  หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี

 

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

     1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
     2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

     1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม 
     2. Sinovac ครบ 2 เข็ม
     3. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
     4. Sinovac + AstraZeneca 
     5. Sinopharm + AstraZeneca 

 

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

     1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม
     2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

     1. Sinovac + AstraZeneca 
     2. Sinopharm + AstraZeneca

 

AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 

     1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2
     2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2
     3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมจุด Walk- In ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี