เปิดกลโกงพ่อค้าเเม่ค้ายุคหมูเเพง หลอกขายหมูบด เช็คง่ายๆเเค่ต้มน้ำร้อน

เปิดกลโกงพ่อค้าเเม่ค้า หลอกขายเป็นเนื้อหมูบดตามท้องตลาด หัวใสนำหมูบดผสมเศษไก่ มาขายในราคากิโลกรัมละแค่ 80-100 บาท เช็ควิธีตรวจสอบ

 จากปัญหาวิกฤตราคาเนื้อหมูแพงต่อขึ้นเนื่อง ขาดทุนผู้เลี้ยง วิกฤตผู้ค้า กระทบผู้ซื้อ  ทำให้บรรยากาศแผงขายหมูสดในตลาดต่างๆหลายที่ซบเซาจากราคาหมูที่ขึ้นสูง ไปถึงทะลุกิโลกรัมละ300บาท  เเละจากปัญหาหมูเเพง ทะให้หมูในระบบมีปริมาณลดลง ราคาหมูขายปลีกหน้าเขียงมีราคาสูงขึ้น จึงมีกลโกงพ่อค้าเเม่ แอบนำเศษเนื้อไก่หนังไก่บดมาผสมเนื้อหมู หลอกขายเป็นเนื้อหมูบด


   ล่าสุดนั้นทาง Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้เผยข้อมูลจาก  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น จากต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งราคาอาหารสัตว์ ยารักษาโรค และโรคระบาดหมู ส่งผลให้หมูในระบบมีปริมาณลดลง ราคาหมูขายปลีกหน้าเขียงมีราคาสูงขึ้น จึงมีพ่อค้าหัวใสแอบนำเศษเนื้อไก่หนังไก่บดมาผสมเนื้อหมู หลอกขายเป็นเนื้อหมูบดตามท้องตลาดโดยนำหมูบดมาขายในราคากิโลกรัมละแค่ 80-100 บาท

เปิดกลโกงพ่อค้าเเม่ค้ายุคหมูเเพง หลอกขายหมูบด เช็คง่ายๆเเค่ต้มน้ำร้อน

ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปอย่างมาก เมื่อดูเผินๆ ก็เหมือนเนื้อหมูบดทั่วไป โดยมีทั้งสีแบบเนื้อแดงและสีขาวออกแบบมันหมู เปิดวิธีตรวจสอบ เมื่อตักใส่ลงในน้ำร้อนเนื้อทั้ง 2 ชนิดกลับแยกจากกัน โดยเนื้อที่เห็นคล้ายมันหมูจะแตกออก แล้วลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ พบว่าเป็นหนังไก่บ้าง เป็นมันไก่บ้าง หรือแม้แต่เอ็นไก่ก็มี

 

 ส่วนเนื้อที่จมอยู่มีบางส่วนกลายเป็นสีขาวพบว่าเป็นเนื้อไก่ บางส่วนยังแดงอยู่เป็นเนื้อหมู ซึ่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

เปิดกลโกงพ่อค้าเเม่ค้ายุคหมูเเพง หลอกขายหมูบด เช็คง่ายๆเเค่ต้มน้ำร้อน

กรณีที่พบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามความผิดที่พบ เช่น 
- ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 ผู้กระทำผิดมีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

เปิดกลโกงพ่อค้าเเม่ค้ายุคหมูเเพง หลอกขายหมูบด เช็คง่ายๆเเค่ต้มน้ำร้อน
- ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 38 จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จำหน่าย โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


- ความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง โทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้หากพบเบาะแสที่เข้าข่ายการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือกรมปศุสัตว์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ nation photo

ที่มา : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

Anti-Fake News Center Thailand