คลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่สกลนคร "แพร่โอไมครอน" ส่อลามทั้งหมู่บ้าน 300 คน

คลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่สกลนครแพร่โอไมครอน ส่อลามทั้งหมู่บ้าน 300 คน ตอนนี้ตรวจพบแล้ว 75 คน ยืนยันเป็นเชื้อโอไมครอน

วันที่ 14 มกราคม 2565 มีรายงานความคืบหน้ากรณีคลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่ สกลนคร ยืนยันพบติดโควิดโอไมครอนแล้ว 75 ราย จากทั้งหมู่บ้าน 300 คน เสี่ยงติดโอไมครอนทั้งหมู่บ้าน จึงได้มีคำสั่งปิดบ้านโพนบก ม.6 ต.บ้านแป้น 12 -26 ม.ค.2565 ห้ามเข้าออกชั่วคราวเป็นการด่วน

ล่าสุดนางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนครเผยภายหลังพบคลัสเตอร์ใหม่ที่บ้านโพนบก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จำนวน 75 ราย โดยนายวิชาญ อิทธิมงคล นอภ.โพนนาแก้ว ได้รายงานสถานการณ์ว่า จากการสอบสวนโรคพบว่าแหล่งแพร่เชื้อเกิดจากงานขึ้นบ้านใหม่ของคนในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565 ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานเป็นเครือญาติกัน

ผู้นำเชื้อเข้ามาได้เดินทางมาจากทม. นำเชื้อมาแพร่กระจายต่อคนในหมู่บ้าน โดยทางอำเภอโพนนาแก้ว ยืนยันว่าเป็นเชื้อโอมิครอน

 

วุ่น สกลนครส่อติดโอไมครอนทั้งหมู่บ้าน

ขณะนี้ได้ประกาศแจ้งคำสั่งอำเภอโพนนาแก้ว ที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.2565 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว (ปิดบ้านโพนบก ม.6 ต.บ้านแป้น) มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 12 -26 ม.ค.2565 หากท่านใดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ของหมู่บ้านดังกล่าว ขอให้ท่านเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง

ทีมแพทย์ พยาบาลและ อสม.ได้ตรวจ ATK แล้วพบผู้ติดเชื้อมีจำนวน 75 ราย และยังตรวจพบเรื่อยๆคาดว่าจะมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อ 300 คน 

 

สกลนครส่อติดโอไมครอนทั้งหมู่บ้าน