เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 3 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ หรือ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 17 - 23 ม.ค. 2565

 

เงื่อนไขการรับวัคซีนโควิด-19

Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 กรณีต่อไปนี้ 

1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2

2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน
AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 

AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 

1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2

2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

AstraZeneca เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

1. Sinovac

2. Sinopharm

3. AstraZeneca

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. Sinovac + AstraZeneca 

2. Sinopharm + AstraZeneca 

 

AstraZeneca เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน 

1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

 

 

affaliate-2

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

เปิดจุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ และ แอสตร้าฯ เข็ม 3 จ.ชลบุรี

affaliate-3