รพ.กลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 "ไฟเซอร์"

โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่ 3 "ไฟเซอร์" บุคคลในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือต่างด้าวที่มีบัตรชมพู

โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์ วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นบุคคลในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือต่างด้าวที่มีบัตรชมพู

รพ.กลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ไฟเซอร์

เงื่อนไขการรับวัคซีน เข็มที่ 3

  • เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า + เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า >> 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2
  • เข็ม 1 ไฟเซอร์ + เข็ม 2 ไฟเซอร์ >> 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2
  • เข็ม 1 ซิโนแวค + เข็ม 2 ซิโนแวค >> 4 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2
  • เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม + เข็ม 2 ซิโนฟาร์ม >> 4 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2
  • เข็ม 1 ซิโนแวค + เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า >> 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 2
  • เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม + เข็ม 2 - เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม + เข็ม 2

 

affaliate-2

รพ.กลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ไฟเซอร์

 

ลงทะเบียนได้ที่ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00 - 15.00 น. ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เอกสาร / หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

1. บัตรประชาชนตัวจริง / บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2

 

หมายเหตุ : เป็นการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดอีกครั้ง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค 2565