สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์

เปิดผลการวิจัยเบื้องต้นศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ฉีดวัคซีนเข็ม 3กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ แอสตร้าฯ-สูตรไขว้ สูตรไหนดีสุดภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง

  เผยผลวิจัยศิริราช ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ และแอสตร้าฯ สูตรไหนดีสุดภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง  ล่าสุด ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช  Siriraj Institute of Clinical Researc เปิดตัวเลขภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอน จากผลการวิจัยเบื้องต้น


ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน 
สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์
Sinovac: หลังฉีดซิโนแวค2เข็มมาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย 
วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=170
วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=551
วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=543

สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์

affaliate-2

สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์
AstraZeneca: หลังฉีดแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็มมาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย 
วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=3
วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=232
วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=521

สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน ในวัคซีนสูตรไขว้ 

Sinovac-AstraZeneca: หลังฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 และฉีดแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 มาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย 
วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=204
วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=150

สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์
  ข้อสรุป 
-หลังฉีดวัคซีนสองเข็มไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามควรกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น สำหรับป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน

-กระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ทั้งครึ่งโดสและเต็มโดส ให้ระดับภูมิคุ้มกันได้ดีต่อสายพันธุ์โอมิครอน หากได้แอสตร้าเซเนก้ามาแล้วสองเข็ม ควรกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์เท่านั้น

สูตรไหนภูมิต้านโอมิครอนพุ่ง ศิริราช เผยผลวิจัยฉีดเข็ม3เเอสตร้าฯ-ไฟเซอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม  Siriraj Institute of Clinical Research