ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ เจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ถูกปล่อยทรุดโทรม

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยปละละเลยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม

กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เมื่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยความไม่ค่อยสบอารมณ์นัก ถึงการเรียกร้องถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาดูแลเจดีย์ปลา ที่วัดดุสิดาราม คาดว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระราชธิดาของรัชกาลที่ 1 หลังจากถูกปล่อยทรุดโทรม เหลือแต่ซากปรักหักพัง

ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม

โดยเนื้อหาข้อความนั้น ม.จ.จุลเจิม ได้ระบุว่า "ลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้" ... ผมได้เห็น ภาพ เจดีย์ปลา วัดดุสิดาราม สันนิษฐานว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ แล้วอนาถใจ กระทรวงวัฒนธรรม และ กรมศิลปากร ไม่คิดจะปรับปรุง เพื่อถวายพระเกียรติยศ บ้างหรือครับ ท่านเป็นถึง พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พระราชธิดา (ลูก) พระเจ้าแผ่นดิน


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (พ.ศ. 2313 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2351) เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 5 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระองค์ประสูติในรัชสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปีขาล โทศก จุลศักราช 1132 ตรงกับ พ.ศ. 2313 มีพระนามเดิมว่า "แจ่ม"  ในรัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า และทรงกรมเป็น กรมหลวงศรีสุนทรเทพ 

ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 9 แรม 1 ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2351 สิริพระชนมายุ 38 พรรษา ได้รับพระราชทานพระโกศทองใหญ่ ทรงพระศพ แต่พงศาวดารบางเล่มระบุว่า ได้รับพระราชทานพระโกศไม้สิบสอง

affaliate-2

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า กรมขุนศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์
ครั้นมาถึง ณ เดือน 9 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเทพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในประชวร ถึง ณ วันอาทิตย์ เดือน 9 แรมค่ำ 1 เวลาเช้า 5 บาทก็สิ้นพระชนม์ 

ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม


ครั้นมาถึง ณ เดือนยี่ การพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรเทพ เสร็จแล้ว ณ วันเสาร์ เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ เชิญพระศพแห่ไปสู่พระเมรุ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสร็จแล้ว ณ วันจันทร์ เดือน 3 ขึ้น 7 ค่ำ พระราชทานเพลิง ในการพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า กรมขุนศรีสุนทรเทพครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระภูษาลายพื้นขาวทุกวัน ดำรัสว่า "ลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้" 


ครั้นเสร็จการพระศพแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอัฐิขึ้น เป็น กรมหลวงศรีสุนทรเทพ แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า กรมขุนเทพยวดี ขึ้นเป็น กรมหลวงเทพยวดีด้วย แล้วรับสั่งให้รื้อเอาทองหุ้มพระโกศนั้นมาเติมทองขึ้นอีก ทำเป็นพระโกศทองคำกุดั่น ๘ เหลี่ยม ยอดทรงมงกุฎขึ้นองค์ 1 ไว้สำหรับพระองค์ แต่ลองไม้พระโกศเดิมนั้นโปรดให้เก็บไว้สำหรับขึ้นเกรินลองพระเบญจา

ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม

พระอิสริยยศ
- แจ่ม (นามเดิม เมื่อแรกประสูติ)
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า แจ่ม
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2)
- สมเด็จพระบรมอัยยิกาเธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงศรีสุนทรเทพ (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5)
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (เจ้าฟ้าชั้นเอก)

ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม

ทั้งนี้ หากสังเกตเห็นภาพ ที่ ม.จ.จุลเจิล ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนั้น จะเห็นว่า เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนเพิงโทรมๆ มีรากต้นไม้ไปพันโดยรอบ มองดูแล้วแทบไม่เหลือเค้าการเป็นเจดีย์ของพระบรมวงศานุวงศ์เหลืออยู่ อยากให้กระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศิลปากร หันมาดูแล ปรับปรุง เพื่อถวายเกียรติยศแก่ท่านบ้าง

ม.จ.จุลเจิม ไม่สบอารมณ์ โวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปล่อยเจดีย์อัฐิพระราชธิดาใน ร.1 ทรุดโทรม

เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล