บิ๊กท็อปเเจงเเล้ว ดราม่าเลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่า ลดเงินเดือนถูกหั่นงบประมาณ

บิ๊กท็อปเเจงเเล้ว กระแสข่าว เลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่าหลังถูกลดงบประมาณ หั่นเงินเดือน ยันเพิ่มสวัสดิการ ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 4,500 นาย ทำหนังสือยื่นขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง

   บิ๊กท็อป วราวุธ ศิลปอาชา เคลื่อนไหวเเล้วกับกระเเสข่าวเลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่า ถูกลดงบประมาณ หั่นเงินเดือน ล่าสุดได้ เพิ่มสวัสดิการ ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 4,500 นาย ด้วยกรมธรรม์ประกันภัย วงเงิน 100,000 บาท   โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เผยว่า กรมป่าไม้ มีพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศถึง 65 ล้านไร่ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคนที่ต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล

และอาจพักแรมในพื้นที่ป่าเป็นปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต  

บิ๊กท็อปเเจงเเล้ว ดราม่าเลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่า ลดเงินเดือนถูกหั่นงบประมาณ

ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นความมั่นคงในชีวิต  ผมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่กำลังทำหน้าที่ดับไฟป่า ซึ่งเป็นการทำงานที่หนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมาก 

บิ๊กท็อปเเจงเเล้ว ดราม่าเลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่า ลดเงินเดือนถูกหั่นงบประมาณ

affaliate-2

แม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะกำลังเผชิญปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณ แต่ทางทีมผู้บริหาร ก็ได้พยายามประสานงานเพื่อหาเงินทุนมาส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยขณะนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จะเข้ามาสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งที่เป็นลูกจ้างทีโออาร์(TOR) และพนักงานราชการ ที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ไม่มีสวัสดิการทั่วประเทศ ประมาณ 4,500 คน ด้วยการทำประกันชีวิตและประกันภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป่าไม้ ที่ยังขาดแคลนสวัสดิการคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสียสละครับ 

บิ๊กท็อปเเจงเเล้ว ดราม่าเลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่า ลดเงินเดือนถูกหั่นงบประมาณ
สำหรับกระแสข่าวการถูกลดงบประมาณ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องถูกเลิกจ้าง-ลดจำนวนลงกว่าครึ่งนั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทำหนังสือยื่นขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาถึงความจำเป็นในการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อปกป้องรักษาผืนป่าของประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าชี้แจง ถึงความจำเป็นในการของบดังกล่าว ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง 

บิ๊กท็อปเเจงเเล้ว ดราม่าเลิกจ้างผู้พิทักษ์ป่า ลดเงินเดือนถูกหั่นงบประมาณ
ผมเชื่อว่า สำนักงบประมาณจะเห็นถึงความจำเป็นและอนุมัติงบประมาณ หากเป็นไปตามคำขอ เราจะสามารถจ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ได้ทั้งหมด และจะไม่มีใครถูกเลิกจ้างหรือตัดเงินเดือนอีก เนื่องจากที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีกำลังพลไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว การดูแลผืนป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลมากถึง 10,000 ไร่ ในการรับมือกับการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าครับ