สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว

"หมอยง"เผยผลวิจัยการฉีดวัคซีนเข็ม 3ด้วยวัคซีนต่างชนิดกัน สูตรที่กระตุ้นภูมิต้านทานโอมิครอนสูงมาก ป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง ร้อยละ 98.1 เริ่มเป็นที่ยอมรับกันแล้ว

  เปิดผลวิจัยการฉีดวัคซีนเข็ม 3กระตุ้นภูมิต้านทานโอมิครอนสูงมาก โดยเฉพาะวัคซีนต่างชนิดกัน  ล่าสุด "หมอ ยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โพสต์อัพเดทวัคซีนเข็ม3 ผ่านเฟซบุ๊ค Yong Poovorawan มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว
โควิด 19 การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนต่างชนิดกัน
ยง ภู่วรวรรณ   26 มกราคม 2565
การกระตุ้นเข็ม 3  ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ครบหลักการ ตามให้วัคซีนที่มี primary   วัคซีน  2  โดส แล้วตามด้วยกระตุ้นเข็ม 3  เพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้สูงและอยู่นานขึ้น ตามหลักของการให้วัคซีน วันนี้ขอพูดตามหลักวิชาการมากหน่อย อาจจะเข้าใจยากกว่าทุกวัน 

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว
ขณะนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การให้วัคซีนเบื้องต้นที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย แล้วกระตุ้นด้วยไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA  กระตุ้นภูมิได้สูงมาก มีการศึกษาสนับสนุนออกมามากมาย  มาสนับสนุนงานวิจัยที่เราทำมาโดยตลอด เช่น ทีมมหาวิทยาลัย oxford  ร่วมกับบราซิล ได้ลงพิมพ์ในวารสาร lancet (https://www.thelancet.com/action/showPdf...)  รายงานนี้ก็อ้างอิงผลงานของเรา และยังมีการศึกษาในสวีเดน อินโดนีเซีย ได้ผลกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงเช่นเดียวกัน

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว

affaliate-2

  ที่น่าสนใจการศึกษาในประเทศชิลี ถึงประสิทธิภาพการกระตุ้นเข็มสาม หลังจากได้รับวัคซีนเชื้อตาย (CoronaVac) มาแล้ว 2 เข็ม โดยให้เข็มที่ 3 เป็น เชื้อตาย (CoronaVac)  virus Vector (AZ)  และ mRNA (Pfizer) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคแบบมีอาการร้อยละ  78.8,  93.2 และ 96.5 ตามลำดับ และป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 86.7,  98.1  และ 96.8 ตามลำดับ รายงานนี้เสนอใน preprint ที่กำลังพิจารณาในวารสาร Lancet  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4005130  

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว
ข้อมูลดังกล่าวได้สนับสนุนผลงานวิจัยที่ศูนย์ได้ทำมาตลอด โดยผลงานของเราลงพิมพ์ในวารสาร  https://www.mdpi.com/2076-393X/10/1/86   ได้ผลในรูปแบบเดียวกัน ขณะนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และกำลังจะส่งผลงาน ที่มีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์ omicronไปเผยแพร่ในวารสาร ในอาทิตย์นี้อีกหนึ่งเรื่อง และจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการกระตุ้นที่ 3 เดือนและ 6 เดือน ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในการกระตุ้นห่าง 6 เดือนจะได้สูงกว่าภูมิกระตุ้นที่ 3 เดือนหลังเข็ม 2  ของการให้วัคซีนเชื้อตาย

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว

แต่ข้อเสียของการกระตุ้นช้า คืออาจจะเกิดการติดเชื้อโรค covid 19 เสียก่อน ส่วนเมื่อกระตุ้นเข็ม 3 แล้ว ภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์โอมิครอนสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มของ AZเเอสตร้าเซเนก้า และ mRNA

สูตรฉีดเข็ม3ที่กระตุ้นภูมิต้านโอมิครอนสูงมาก ผลวิจัยนานาชาติยอมรับเเล้ว
โดยสรุปการให้วัคซีนต่างชนิดกัน จะได้ผลในการกระตุ้นภูมิต้านทานที่สูงมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่กำลังออกมามากมายในระดับนานาชาติทั่วไป และน่าจะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างแน่นอน

cr.
Yong Poovorawan