"สถาบันมะเร็งฯ"เผยข้อมูลแล้ว กระเทียมโทน รักษามะเร็งได้จริงหรือ?

จากการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียในเรื่อง กระเทียมโทน สามารถรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร ล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยจากประเด็นสรรพคุณของกระเทียมโทน ที่มีการระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อ รักษาเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า 

\"สถาบันมะเร็งฯ\"เผยข้อมูลแล้ว กระเทียมโทน รักษามะเร็งได้จริงหรือ?

ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ากระเทียมโทนสามารถรักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้ โดยกระเทียมโทน (Single Bulb form of Elephant Garlic) เป็นพืชสมุนไพรมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium ampeloprasum var. ampeloprasum เป็นกระเทียมพันธุ์ที่มีหัวเดียว ไม่มีกลีบ กลิ่นฉุนน้อย นิยมนำมาทำเป็นกระเทียมดองเพื่อรับประทาน โดยกระเทียมมีสรรพคุณทางยา คือ เป็นยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟื้อ ขับเสมหะ ลดไขมัน เป็นต้น 

 

ซึ่งการศึกษาด้านเภสัชวิทยาพบสารที่สำคัญ ได้แก่ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารประเภทกำมะถัน (Organosulfur) คือ สาร allicin สาร ajoene และ สาร diallyl disulfide (DADs) มีฤทธิ์ต้านการอับเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งพบแร่ธาตุซีลีเนียม (Selenium) ที่ได้มีการศึกษาด้านการรักษามะเร็งพบว่ามีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ทั้งนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการและในหนูทดลอง ซึ่งยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่สามารถยืนยันแน่ชัดว่าสารสกัดจากกระเทียมโทนสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ อีกทั้งควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณทางยาและการรับประทานสมุนไพรในปริมาณที่เหมาะสม และผู้ป่วยโรคมะเร็งควรขอคำแนะนำจากแพทย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

\"สถาบันมะเร็งฯ\"เผยข้อมูลแล้ว กระเทียมโทน รักษามะเร็งได้จริงหรือ?