เเชร์ว่อน ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3  ล่าสุด กรมอุตุฯ ชี้เเจงเเล้ว

ชี้เเจงเเล้ว กรมอุตุนิยมวิทยา กับกระเเสข่าวเเชร์ว่อน ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกใหม่ สินามิลูกที่ 3กำลังเคลื่อนเข้ามา


 เเชร์ว่อน ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3 ล่าสุดกรมอุตุฯชี้เเจงเเล้ว  จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับประเด็น ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เเชร์ว่อน ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3  ล่าสุด กรมอุตุฯ ชี้เเจงเเล้ว
   โดยจากการที่ได้มีข้อความบนสื่อออนไลน์กล่าวว่า ประเทศไทย เตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ สึนามิเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังจากมีแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงมวลน้ำอย่างฉับพลัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถแจ้งข่าวสารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

เเชร์ว่อน ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3  ล่าสุด กรมอุตุฯ ชี้เเจงเเล้ว
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th/index.php หรือโทร. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

เเชร์ว่อน ประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3  ล่าสุด กรมอุตุฯ ชี้เเจงเเล้ว
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สึนามิเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังจากมีแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงมวลน้ำอย่างฉับพลัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้

cr.
Anti-Fake News Center Thailand