สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด ถึงผู้ป่วยโควิดรักษาตัวอยู่ที่บ้าน - ชุมชน

สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด ถึงผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน โควิด เริ่มกลับมาระบาดอย่างหนัก

ข่าวโควิดวันนี้ สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด ถึงมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน โควิด เริ่มกลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้ง ซึ่งจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเริ่มสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาอย่างมากเสียแล้ว อย่างโควิดในไทยล่าสุดวันนี้ (22 ก.พ. 65) พบว่า ติดเชื้อใหม่ในระบบ 18,363 ราย เสียชีวิต 35 ราย ATK 14,605 ราย

- เช็คอาการโควิด 3 สี ป่วยติดเชื้อระดับไหนน่าเป็นห่วงที่สุด ต้องถึงมือหมออย่างเร่งด่วน

สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด กำชับนายกเหล่ากาชาด ถึงผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ส่งไลน์ ด่วนที่สุด ถึงผู้ป่วยโควิดที่กักตัวที่บ้าน ซึ่งเป็นการกำชับนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัดให้ประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งมีแนวโน้มเริ่มแพร่กระจายหลายจังหวัดให้ช่วยส่งอาหารถึงบ้านพักที่กักตนเอง


ตามรายงานระบุว่า ข้อความสั่งการในไลน์มีเนื้อหาว่า ขณะนี้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด สายพันธุ์โอไมครอนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลายจังหวัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและศบค.ได้แนะนำให้ประชาชนที่ตรวจด้วยเอทีเคแล้วพบว่าตนเองเป็นผู้ป่วยโควิดนั้น ในขั้นแรกขอให้ประชาชนพักรักษาตัวในบ้านพักของตนเองก่อน เนื่องจากยังไม่มีอาการรุนแรง 

สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด กำชับนายกเหล่ากาชาด ถึงผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน


โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้จัดให้มีแพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (telemedicine) พร้อมส่งยาและเวชภัณฑ์เพื่อรักษาตามอาการเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสุขและสปสช.จะสนับสนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ ในระดับพื้นที่จังหวัด 
 

affaliate-2

โดยร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการสนับสนุนอาหารและยา พร้อมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตนเองที่บ้านพักเป็นเวลา 10 วัน รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องนอนสำหรับเตียงผู้ป่วยที่พักรวมในชุมชน (Community Isolation) ด้วย อีกทั้ง สภากาชาดไทยได้มีหนังสือกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วตามหนังสือสภากาชาดไทยด่วนที่สุดที่ สล.ว.126/2565 ลว.1 ก.พ.65


เรื่อง โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน(Home Isolation) โดยในหนังสือดังกล่าวได้แจ้งแนวทางปฏิบัติงานสรุปสาระสำคัญ
1. ขอให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหารือกับที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด(ผวจ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาให้เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการอาหาร ยารักษาโควิดและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตนเองที่บ้านพัก(Home Isolation) และเครื่องนอนประกอบเตียงสนามผู้ป่วยที่พักรวมในชุมชน (Community Isolation)

สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด กำชับนายกเหล่ากาชาด ถึงผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน

2. ขอให้นายกเหล่ากาชาดและหรือเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ขอความร่วมมือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกยุวกาชาดหรืออาสาสมัครสภากาชาดไทย ในพื้นที่มาร่วมดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านพักด้วย อาจมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบงานต่างๆ เช่น ทำหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของอาหารและเวชภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องนอนที่ส่งให้ผู้ป่วยทั้งในบ้านพักหรือที่พักรวมประจำชุมชน ทำหน้าที่ในการประสานงานกับสถานีกาชาดพื้นที่หรือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นต้น

 

3. เหล่ากาชาดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหาร, ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องนอนตลอดจนค่าจ้างแรงงานในการส่งอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์มายังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งการข้างต้น

สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด กำชับนายกเหล่ากาชาด ถึงผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน


ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดครั้งนี้เป็นสาธารณภัยประการหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน สภากาชาดไทย จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นด้วยความพร้อมเพรียงกันให้เหมาะสมกับการรณรงค์ทำกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคจากประชาชนในยามปกติที่พวกเรามักใช้คำว่า "เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา"

อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหนังสือสั่งการข้างต้น ให้รีบโทรศัพท์หารือมายังผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือผู้อำนวย สน.สล.ได้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

สภากาชาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด กำชับนายกเหล่ากาชาด ถึงผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านพักและชุมชน

affaliate-3