ปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด สำหรับเข็มกระตุ้นแต่ละสูตร

นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงแนวทางปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด สำหรับเข็มกระตุ้นแต่ละสูตร

สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด วันที่ 21 มี.ค. 2565  นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 เผย ปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิดใหม่ เข็ม 3 ห่าง 3 เดือน เข็ม 4 ห่าง 4 เดือน

ปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด สำหรับเข็มกระตุ้นแต่ละสูตร


โดย นพ.วิชาญ ปาวัน เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 127 ล้านโดส เป็นเข็มแรก 54.8 ล้านคน คิดเป็น 78.9% เข็มสอง 50.1 ล้านคน คิดเป็น 72.1% และเข็มกระตุ้น 22.3 ล้านคน คิดเป็น 32.2%

เป็นไปตามแผนที่ ศบค.เห็นชอบ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มแรกแล้ว 10.5 ล้านคน และเข็มสอง 10 ล้านคน กำลังเร่งฉีดเข็มกระตุ้น ซึ่งฉีดแล้ว 4.2 ล้านคน ส่วนกลุ่มเด็กเล็ก 5-11 ปี ฉีดเข็มแรก 1.7 ล้านคน โดยการฉีดเข็มกระตุ้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการรณรงค์ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก

 สำหรับความคืบหน้าคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด-19 ล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ประชุมทบทวน อัปเดตสถานการณ์คำแนะนำการฉีดวัคซีนของประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยปรับแผนคำแนะนำการฉีดวัคซีน ดังนี้

1.กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป แนะนำฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปในวัคซีนทุกสูตร และวัคซีนเข็มที่ 4 ห่างจากเข็ม 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ มีทางเลือกให้ฉีดแบบครึ่งโดสได้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

2.กลุ่มอายุ 12-17 ปี ซึ่งมีส่วนหนึ่งฉีดครบ 2 เข็มไปแล้ว จึงแนะนำว่าให้เข้ารับ mRNA เป็นเข็มที่ 3 โดยใช้ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 4-6 เดือนขึ้นไป สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

3.ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดตามหลักการเดียวกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือน

ปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด สำหรับเข็มกระตุ้นแต่ละสูตร

 

สำหรับแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของ สธ. สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้นแต่ละสูตร ดังนี้

1.ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ให้เว้น 4 สัปดาห์ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 และเว้นอีก 4 เดือนรับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 4

2.ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า เว้น 3 เดือนรับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 และเว้น 4 เดือนรับไฟเซอร์เป็นเข็ม 4

3.ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ตามด้วยไฟเซอร์ เว้น 3 เดือนตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 และเว้น 4 เดือนรับไฟเซอร์เป็นเข็ม 4

4.แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม เว้น 3 เดือนรับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 และเว้น 4 เดือนรับไฟเซอร์เป็นเข็ม 4

5.ไฟเซอร์ 2 เข็ม เว้น 3 เดือนรับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3

6.แอสตร้าเซนเนก้า ตามด้วยไฟเซอร์ เว้น 3 เดือนรับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3

7.แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม เว้น 3 เดือนรับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3

 

ปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด สำหรับเข็มกระตุ้นแต่ละสูตร