"หมอธีระ"เปิดข้อมูล กลไกการเกิดโรคเบาหวานหลังติดเชื้อโรคโควิด-19

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุถึง กลไกการเกิดโรคเบาหวานหลังติดเชื้อโรคโควิด-19

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุข้อความว่า 

กลไกการเกิดโรคเบาหวานหลังติดเชื้อโรคโควิด-19

"หมอธีระ"เปิดข้อมูล กลไกการเกิดโรคเบาหวานหลังติดเชื้อโรคโควิด-19

หลักฐานจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้ให้เห็นว่า คนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อ

ความเสี่ยงเกิดได้ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก

กลไกที่ทำให้เกิดเบาหวานนั้นมีการตั้งสมมติฐานหลายประเด็นที่อาจเป็นไปได้ ดังนี้

1. ไวรัส SARS-CoV-2 อาจติดเชื้อและแบ่งตัวในเซลล์ของตับอ่อน และทำลายเซลล์ทั้งประเภท exocrine และ endocrine

2. จากการชันสูตรศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตพบว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเบต้าเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลิน โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่าน eIF2 signaling pathway

3. การทำให้เกิดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติไป (autonomic dysfunction)

4. การทำให้เกิดภาวะภูมิต่อต้านตนเอง (induced autoimmunity)

5. การทำให้เกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรัง/ต่อเนื่อง (low grade inflammation)

คงต้องมีการติดตามผลการศึกษาต่อไปว่า กลไกใดที่จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเบาหวานในกลุ่มที่ติดเชื้อโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม การป้องกันตัวอย่างเป็นกิจวัตรนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุด

"หมอธีระ"เปิดข้อมูล กลไกการเกิดโรคเบาหวานหลังติดเชื้อโรคโควิด-19