เช็กอาการกลุ่มเสี่ยงโควิด-19  รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

เช็กอาการกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รับชุดตรวจ ATK ฟรี จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือหน่วยบริการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอมิครอน (Omicron) ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้กับให้ประชาชนจำนวนมาก เพราะถึงแม้ว่าสายพันธุ์โอไมครอน ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แสดงอาการน้อย ลักษณะคล้ายไข้หวัด แต่ก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว

 

เช็กอาการกลุ่มเสี่ยงโควิด-19  รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา ขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง ได้แก่ 


1. ผู้ที่มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป


2. ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง เป็นผื่น ถ่ายเหลว โดยก่อนมีอาการ 2-3 วัน


3. สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ ช่วง 14 วันที่ผ่านมาเดินทางไปในพื้นที่ระบาด หรือ ที่ที่พบผู้ติดเชื้อ

ส่วนผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน นำบัตรประชาชนไปทำแบบคัดกรองได้ที่หน่วยบริการ จะได้รับชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุดต่อครั้ง เมื่อตรวจแล้วขอให้บันทึกผลตรวจในระบบทันที และหากจำเป็นต้องตรวจอีก ก็สามารถขอรับชุดตรวจได้โดยเว้นระยะห่าง 10 วัน


ตรวจสอบหน่วยบริการที่ร่วมแจกชุดตรวจ ATK ได้ที่เว็บ สปสช. คลิก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ สปสช. @nhso ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง อย่าเพิ่งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ไปเก็บไว้ล่วงหน้า

 

เช็กอาการกลุ่มเสี่ยงโควิด-19  รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯเป๋าตัง

 

ขอบคุณ FB : ไทยคู่ฟ้า