บุกรวบโรงงานปุ๋ย ฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียน

ปคบ.ขยายผลต่อเนื่องบุกรวบโรงงานปุ๋ย ฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ส่งผลทำให้ปุ๋ยแพง ผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียนไร้คุณภาพ

วันที่ 9 เมษายน 2565 ปคบ.ขยายผลต่อเนื่องจับไม่เลิกโรงงานฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ลักลอบผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียนไร้คุณภาพ

ด้วยสถานการณ์การสู้รบรัสเซียกับยูเครน ส่งผลกระทบปุ๋ยเคมีในประเทศขาดแคลน และมีการปรับราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นป้องกันปราบปรามการลักลอบผลิตปุ๋ยเคมีไม่ได้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้คุณภาพ เพิ่มต้นทุนในการลงทุนทำการเกษตรและต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกร  

จากการสืบสวน ทราบว่ามีการนำผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินมาโฆษณาขายเป็นปุ๋ยสูตรรวม บรรจุในกระสอบละ 50 กก. ขายในราคา 500-800 บาท ราคาสูงในท้องตลาด โดยต้องสงสัยว่าน่าจะมีการนำปุ๋ยเคมีมาผสมเป็นวัตถุดิบในการผลิต

 

บุกรวบโรงงานปุ๋ย ฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียน

 

บก.ปคบ.ภายใต้การอำนวยการและสั่งการโดย พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก. ปคบ. พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ปอท.รรท.รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผกก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.2บก.ปคบ. พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.ต.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. ร.ต.อ.มนูญ แทงทอง รอง สว.กก.2 บก.ปคบ. 

ร่วมกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกันตรวจสอบ บ.ก้าวหน้าทั่วไทยเพื่อdารเกษตร จำกัด เลขที่ 159/7 ม.11 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมี น.ส.ปิยะนุช (สงวนนามสกุล)อายุ 38 ปี เป็นกรรมการผู้จัดการ/นำตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบ

1.ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ ระบุ โฮมเฮา สูตรมั่งมีศรีสุข ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม่ระบุทะเบียนปุ๋ย บรรจุในกระสอบพลาสติกสาน ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กก. จำนวน 1,260 กระสอบ 

 

บุกรวบโรงงานปุ๋ย ฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียน

 

2.วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต

2.1 ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0 ตรานกปากห่าง จำนวน ๕.๕  กระสอบ

2.2 เม็ดฟิลเลอร์ จำนวน ๘๐๐ กระสอบๆละ ๕๐ กก.

2.3เม็ดฟิลเลอร์ จำนวน 14 ถุงๆละ 1,000 กก.

2.4 ปูนขาวจำนวน 150 ถุงๆละ 5 กก.

2.5ปูนขาวผสมปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0 ตรานกปากห่าง ประมาณ 5 กก.

2.6 เครื่องผสมปุ๋ย พร้อมเครื่องบรรจุ จำนวน 1 ชุด

2.7 ถังกรอกบรรจุ จำนวน 2 ถัง

2.8 เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒ เครื่อง

2.9 เครื่องเย็บกระสอบ จำนวน 2 เครื่อง

2.10 รถโฟล์คลิฟท์  จำนวน 1 คัน

รวมมูลค่าความเสียหาย 3.5 ล้านบาท

 

บุกรวบโรงงานปุ๋ย ฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียน

เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอมนำส่งตรวจวิเคราะห์ฯ และส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายข้อหาที่ 1 ผลิตปุ๋ยเคมีโดยมิได้รับอนุญาต ตามมาตรา 12,57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และข้อหา ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามมาตรา 30(5),71 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

 

บุกรวบโรงงานปุ๋ย ฉวยโอกาสรัสเซียรบยูเครน ผลิตปุ๋ยเถื่อนไม่ขึ้นทะเบียน