โอไมครอนอยู่รอบตัว 7 แนวทางป้องกันเด็กเล็กติดโควิด ทำยังไงให้ลูกปลอดภัย

โอไมครอนอยู่รอบตัว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย 7 แนวทางป้องกันเด็กเล็กติดโควิด ทำยังไงให้ลูกรักปลอดภัย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอมิครอน (Omicron) ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง สร้างความกังวลให้กับให้ประชาชนจำนวนมาก แม้ว่าสายพันธุ์โอไมครอน ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แสดงอาการน้อย มีลักษณะคล้ายไข้หวัด แต่ก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่เริ่มมากขึ้นตามลำดับ

 

โอไมครอนอยู่รอบตัว 7 แนวทางป้องกันเด็กเล็กติดโควิด ทำยังไงให้ลูกรักปลอดภัย

ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผย 7 แนวทางการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีดังนี้


1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ที่มีคนจำนวนมาก ระบบระบายอากาศไม่ดี


2. สวมหน้ากากอนามัยให้เด็กตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง 2 เมตร (เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรสวมหน้ากาก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ)
 

3. สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือเข้าปากและหมั่นทำความสะอาดบ้าน พื้นผิวสัมผัส สิ่งของที่เด็กจับเป็นประจำ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ของเล่น

4. จำกัดกลุ่มคนที่พบเจอกับเด็ก หลีกเลี่ยงการคลุกคลี เช่น กอด จูบ หอมแก้ม


5. ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ควรฉีดวัคซีนโควิด19 ให้ครบตามกำหนด รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของแม่และทารกช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด


6. ผู้ปกครองควรสังเกตอาการตนเองและเด็ก หากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง หรือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือตรวจ ATK เพื่อประเมนความเสี่ยง หากผลเป็นบวกติดต่อสายด่วน 1330


7. ขณะนี้ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ปกครองควรติดตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข

 

โอไมครอนอยู่รอบตัว 7 แนวทางป้องกันเด็กเล็กติดโควิด ทำยังไงให้ลูกรักปลอดภัย

 

ขอบคุณ FB : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข