ศูนย์การค้าดังเชียงใหม่ ประกาศปิดตัวอีกราย สู้ไม่ไหวพิษโควิด ยื้อมานาน3ปี

ประกาศปิดศูนย์การค้าฯชั่วคราว ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด พยายามประคับประคองสถานการณ์มากว่า3ปี

   ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่  ประกาศปิดศูนย์การค้าฯชั่วคราว ด้วยสาเหตุแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์โควิด-19 มานานกว่า 3 ปี ไม่ไหว โดย Promenada Chiang Mai ศูนย์การค้าเเห่งนี้ ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

ศูนย์การค้าดังเชียงใหม่ ประกาศปิดตัวอีกราย สู้ไม่ไหวพิษโควิด ยื้อมานาน3ปี
  ล่าสุดเเฟนเพจของ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่  ได้โพสต์ชี้เเจงไว้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงทางศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา

ศูนย์การค้าดังเชียงใหม่ ประกาศปิดตัวอีกราย สู้ไม่ไหวพิษโควิด ยื้อมานาน3ปี
  ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี เพื่อเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

ศูนย์การค้าดังเชียงใหม่ ประกาศปิดตัวอีกราย สู้ไม่ไหวพิษโควิด ยื้อมานาน3ปี
   ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด ทางศูนย์การค้าฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ศูนย์การค้าฯ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของศูนย์การค้าฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านเช่นเดิม

ศูนย์การค้าดังเชียงใหม่ ประกาศปิดตัวอีกราย สู้ไม่ไหวพิษโควิด ยื้อมานาน3ปี

 โดย ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้ารูปแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชีย เป็นสถาปัตยกรรมแนวราบอาคารร่วมสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ 8.5 กิโลเมตร  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 แบ่งออกเป็น 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และอาคาร B

ศูนย์การค้าดังเชียงใหม่ ประกาศปิดตัวอีกราย สู้ไม่ไหวพิษโควิด ยื้อมานาน3ปี

cr.
Promenada Chiang Mai