"หมอธีระ"กางข้อมูล ระวังให้ดี  สถานการณ์จริงน่าจะแตกต่างจากตัวเลขที่มี

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความอัพเดท สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุว่า

7,650

ATK 9,736

รวม 17,386 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 80.09%

"หมอธีระ"กางข้อมูล ระวังให้ดี  สถานการณ์จริงน่าจะแตกต่างจากตัวเลขที่มี

จำนวนการติดเชื้อที่แกว่งเช่นนี้สูงกว่าทุกพุธของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมักสูงกว่าวันอังคารในพิสัยประมาณ 20-40+% โดยที่เคยแกว่งสูงสุดก็ราว 60%

ภาพข้างต้นเป็นตัวย้ำเตือนให้เราต้องระมัดระวังว่า สถานการณ์จริงน่าจะแตกต่างจากตัวเลขที่มีในระบบรายงานแต่ละวัน การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำ

 

 

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,387 คน สัปดาห์ก่อน 1,638 คน ลดลง 15.32%

จำนวนผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 690 คน สัปดาห์ก่อน 776 คน ลดลง 11.08%

จำนวนติดเชื้อรวม ATK ของวันนี้ น้อยกว่าสัปดาห์ก่อน 10.51% และน้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อน 37.08%

บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 160 คน (ชาย 29, หญิง 131)

"หมอธีระ"กางข้อมูล ระวังให้ดี  สถานการณ์จริงน่าจะแตกต่างจากตัวเลขที่มี