ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบหลวงปู่แสง ซัดทำกับหลวงปู่เยี่ยงอาชญากรทางธรรม

ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบนมัสการหลวงปู่แสง ซัดกระทำกับหลวงปู่แสง เยี่ยงอาชญากรในทางธรรม ให้ท่านมีมลทินมัวหมอง เพียงต้องการสนองตันหา

   "ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช" เคลื่อนไหวล่าสุด วันวิสาขบูชา ผมจะไปกราบนมัสการหลวงปู่แสง หลังออกมาอาสายินดีเป็นทนายความให้หลวงปู่ ในการสู้คดี ซัดพวกกล่าวหาท่านต่างๆนานา ระวังนรกจะกินกบาลเอา ทำกับหลวงปู่แสง ได้อย่างไร?? ทำกับหลวงปู่แสงเยี่ยงอาชญากรในทางธรรม

ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบหลวงปู่แสง ซัดทำกับหลวงปู่เยี่ยงอาชญากรทางธรรม
 วันวิสาขบูชา ผมจะไปกราบนมัสการหลวงปู่แสงในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธ และเคยบวชมาแล้ว 4 ครั้ง และหากมีโอกาสก็จะบวชอีก ทุกเช้าที่ผมสวดมนต์ ผมจะขอขมากรรมพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบหลวงปู่แสง ซัดทำกับหลวงปู่เยี่ยงอาชญากรทางธรรม
               “กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
       พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
       พุทโธ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
       กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ
                  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
       ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
       ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
       กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม
                  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
       สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
       สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
       กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

บทแปล
                 ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
          กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป


                ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
       กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระธรรมขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการสำรวมระวัง ในพระธรรม ในกาลต่อไป

ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบหลวงปู่แสง ซัดทำกับหลวงปู่เยี่ยงอาชญากรทางธรรม
                ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ ในกาลต่อไป “

affaliate-2

    ทั้งนี้เพื่อมิให้มีเศษกรรมติดตัว เพราะไปล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  แต่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง พร้อมนักข่าวที่ไร้ซึ่งสติ ปัญญา จรรยาบรรณ กระทำกับหลวงปู่แสง เยื่องอาชญากรในทางธรรม ให้ท่านมีมลทินมัวหมอง เพียงต้องการสนองตันหาแห่งความอยากนานับประการ   วันวิสาขบูชานี้ ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2565) ผมมีบุญแล้วที่จะได้ไปกราบหลวงปู่แสง พระอริยะสงฆ์แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ผู้ที่ควรกราบไหว้บูชา เยี่ยงพระอรหันต์   ผมจะเป็นทนายความ แห่งกองทัพธรรม เพื่อปกป้องหลวงปู่แสง และพระพุทธศาสนาสืบไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่  สาธุ ครับหลวงปู่แสง

ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบหลวงปู่แสง ซัดทำกับหลวงปู่เยี่ยงอาชญากรทางธรรม
 
  ก่อนหน้านี้ ทนายอนันต์ชัย ก็ได้ออกมาอาสาเป็นทนายความให้หลวงปู่เเสง เพื่อสู้คดี พร้อมซัดเเรงระวังนรกจะกินกบาลเอา ทำกับหลวงปู่แสง ได้อย่างไร ???     ผมดูข่าวเมื่อคืน ที่มีกลุ่มบุคคลพานักข่าวไปบุกหาหลวงปู่แสง ญาณวโร ที่ วัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ. ป่าติ้ว จ.ยโสธร กล่าวหาท่านต่างๆ นานา โดยเฉพาะนักข่าวใช้ถ้อยคำผรุสวาท หัวเราะเยาะท่าน  “ระวังนรกจะกินกบาลเอา”

ทนายอนันต์ชัย เตรียมไปกราบหลวงปู่แสง ซัดทำกับหลวงปู่เยี่ยงอาชญากรทางธรรม
     หลวงปู่แสงท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฎิบัติชอบ เป็นพระป่าสายพระกรรมฐาน ท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์   พวก….ทำอะไรกับหลวงปู่  ผมรับไม่ได้จริงๆ หากศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่แสง จะดำเนินคดีกับพวก…นี้ ผมในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติธรรมสายกรรมฐาน ผมยินดีเป็นทนายความให้ครับ ติดต่อผมมาน่ะครับ สาธุ หลวงปู่แสง ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช