หากติดเชื้อฝีดาษลิง ควรทำอย่างไร อาการแบบไหนควรรีบพบแพทย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คลายข้อสงสัยหากติดเชื้อฝีดาษลิง ควรทำอย่างไร อาการแบบไหนควรรีบพบแพทย์

จากกรณี โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ที่กำลังระบาดอีกครั้งหนึ่งในแถบทวีปยุโรปและแอฟริกา ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้คาดการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ทางด้านประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคฝีดาษลิง เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด เพื่อตรวจจับกลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ

 

หากติดเชื้อฝีดาษลิง ควรทำอย่างไร อาการแบบไหนควรรีบพบแพทย์

ล่าสุด วันที่ 3 มิ.ย. 65 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เผยข้อมูลคลายความสงสัยเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง ดังนี้


Q : หากติดเชื้อโรคฝีดาษลิงหรือฝีดาษวานรแล้ว ควรทำอย่างไร?


A : หากมีอาการผื่นขึ้น พร้อมมีไข้หรือรู้สึกไม่สบายตัว แนะนำไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฝีดาษลิงหรือไม่ ได้แพทย์วินิจฉัยแล้วเป็นโรคฝีดาษลิง ให้แยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะตกสะเก็ดหมด กินยาบรรเทาอาการตามแพทย์สั่งและงดการมีเพศสัมพันธ์


ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่จำเพาะต่อโรคฝีดาษลิง แนะนำสามารถปรึกษาอาการของโรคฝีดาษลิง หรือเรื่องโรคหรือ วัคซีนที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชม.

 

หากติดเชื้อฝีดาษลิง ควรทำอย่างไร อาการแบบไหนควรรีบพบแพทย์

สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำตามสิทธิ หรือกรณีมีความจำเป็นสามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทุกแห่ง เช่นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ


ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

ขอบคุณ FB : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ