ปตท.อนุมัติ 8,000 ล้าน ช่วยประชาชน ตรึงราคา NGV ต่อไปอีก 3 เดือน

ปตท.อนุมัติ 8,000 ล้าน ช่วยประชาชน ตรึงราคา NGV ต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 65นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยต่ออีก

มีรายงานว่า ปตท.อนุมัติ 8,000 ล้าน ช่วยประชาชน ตรึงราคา NGV ต่อไปอีก 3 เดือน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้มีการอนุมัติให้ยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโครงการ "เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน" ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 65

โดยได้ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 65 รวมเป็นเงินอีกกว่า 2,800 ล้านบาท

 

ปตท.อนุมัติ 8,000 ล้าน ช่วยประชาชน ตรึงราคา NGV ต่อไปอีก 3 เดือน

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปตท. ได้ ขานรับนโยบายภาครัฐ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมงบประมาณที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วกว่า 5,200 ล้านบาท อาทิ การจัดหาน้ำมันดิบสำรองเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 550 ล้านบาท การตรึงราคาขายปลีกช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถ NGV ส่วนบุคคลใช้งบกว่า 3,900 ล้านบาท ตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ NGV ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท การให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ LPG ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท การบรรเทาภาระต้นทุนในภาคการผลิตไฟฟ้ากว่า 340 ล้านบาท ฯลฯ

affaliate-2

นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ที่จะหมดอายุในเดือน มิ.ย. 65 ออกไปอีก 3 เดือน จนถึง 30 ก.ย. 65 ทั้งนี้ ปตท. ได้มีการให้ความช่วยเหลือค่าซื้อก๊าซ LPG โครงการบรรเทาผลกระทบจากการจากการลอยตัวราคา LPG มาตั้งแต่เดือน ต.ค. 62

 

ปตท.อนุมัติ 8,000 ล้าน ช่วยประชาชน ตรึงราคา NGV ต่อไปอีก 3 เดือน