เปิดเซฟ "ศักดิ์ชัย" รองผู้ว่าฯกทม. ยุคอัศวิน เมีย 2 ลูก 7 รวยอู้ฟู่ 49 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ "ศักดิ์ชัย บุญมา" รองผู้ว่าฯกทม. ยุคอัศวิน แจ้งมีเมีย 2 คน ลูก 7 คน รวยอู้ฟู่ 49 ล้าน มีปืน 3 กระบอก นาฬิกา 24 เรือน แหวน 36 วง

วันที่ 22 มิ.ย. 65 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายศักดิ์ชัย บุญมา กรณีพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 65

 

เปิดเซฟ "ศักดิ์ชัย" รองผู้ว่าฯกทม. ยุคอัศวิน เมีย 2 ลูก 7 รวยอู้ฟู่ 49 ล้าน


โดย นายศักดิ์ชัย แจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางจิราภรณ์ บุญมา สถานะแยกกันอยู่เป็นเวลามากกว่า 17 ปี ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี 2527 และ น.ส.สุภรณ์ งามประเสริฐ สถานะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่ปี 2547 โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 49,634,123 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายศักดิ์ชัย 43,675,806 บาท นางจิราภรณ์ 1,418,164 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,132 บาท และนางสุภรณ์ 4,492,019 บาท

นอกจากนี้ มีหนี้สิ้น 1,241,507 บาท โดยเป็นหนี้สินของนางจิราภรณ์ 547,313 บาท ที่กู้มาจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และเป็นหนี้สินของน.ส.สุภรณ์ 694,194 บาท โดยเป็นเงินหักเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น


สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของนายศักดิ์ชัย 400,000 บาท เงินฝากของนายศักดิ์ชัย 2,274,126 บาท เงินฝากของนางจิราภรณ์ 140,164 บาท เงินฝากของนางสาวสุภรณ์ 249,209 บาท เงินฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,132 บาท เงินลงทุนนางสาวสุภรณ์ 192,810 บาท ที่ดินของนายศักดิ์ชัย จำนวน 8 โฉนด 32,975,000 บาท ส่วนใหญอยู่ฝั่งธน กทม. เชียงใหม่ นนทบุรี ที่ดินของนางจิราภรณ์ จำนวน 2 โฉนด 1,278,000 บาท ทั้งหมดอยู่ที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 

เปิดเซฟ "ศักดิ์ชัย" รองผู้ว่าฯกทม. ยุคอัศวิน เมีย 2 ลูก 7 รวยอู้ฟู่ 49 ล้าน

affaliate-2

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายศักดิ์ชัย จำนวน 4 หลัง 7,100,000 บาท อยู่ที่ กทม.และเชียงใหม่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนางสาวสุภรณ์ จำนวน 1 หลัง 3,500,000 บาท อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ยานพาหนะของนางสาวสุภรณ์ 350,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของนายศักดิ์ชัย 926,680 บาท ได้แก่ ปืน 3 กระบอก กำไลข้อมือ 1 วง นาฬิกา 19 เรือน แหวน 23 วง ทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภรณ์ 200,000 บาท ได้แก่ แหวน 13 วง นาฬิกา 5 เรือน สร้อยคอเงิน กำไลข้อมือ ต่างหู


ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัยแจ้งว่า มีบุตรทั้งหมด 7 คน โดยเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 5 คน และยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน