รถไฟฟ้า BTS ประกาศแล้ว หลังราชกิจจาฯ ให้การสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ

รถไฟฟ้า BTS ประกาศแล้ว หลัง ราชกิจจานุเบกษา ให้การสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ มีผลทันที เนื่องจากสถานการณ์โควิดเบาบาง

รถไฟฟ้า BTS ประกาศแล้ว หลังราชกิจจาฯ ให้การสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ  สืบเนื่องจากกรณีที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46)ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

รถไฟฟ้า BTS ประกาศแล้ว หลังราชกิจจาฯ ให้การสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ มีผลทันที

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ปัจจุบันได้คลี่คลาย และมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากการดําเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้ จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลําดับ จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจํากัดต่างๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล สังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ 

 

ราชกิจจาฯ จึงประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นโดยความสมัครใจ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดบริการได้ ร้านอาหารเปิดขายสุราดื่มในร้านได้ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ทั่วราชอาณาจักร มีผลทันที เพื่อให้สังคมได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากที่สุด 

รถไฟฟ้า BTS ประกาศแล้ว หลังราชกิจจาฯ ให้การสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ มีผลทันที

ทว่าทางด้าน รถไฟฟ้า BTS ได้ออกมาประกาศย้ำว่า ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่กำลังใช้บริการในรถไฟฟ้า แม้ผ่อนคลายแล้ว เนื่องจากมีการประกาศการผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ 

 

Passengers are reminded that although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas, BTS SkyTrain still requires masks to be worn at all times while using the system. Any future changes to this requirement will be announced accordingly" รถไฟฟ้า BTS ถอดแมสก์ได้หรือยัง

 

รถไฟฟ้า BTS ประกาศแล้ว หลังราชกิจจาฯ ให้การสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ มีผลทันที