เริ่ม 1 ก.ค. ไม่บังคับใส่หน้ากาก เช็กเงื่อนไขถอดแมสก์ สวมแมสก์ ตอนไหนได้บ้าง

เริ่มแล้ว 1 กรกฎาคม 2565 ไม่บังคับใส่หน้ากาก เช็กเงื่อนไขข้อกำหนดเป็นอย่างไร ถอดแมสก์-สวมแมสก์ ตอนไหนได้บ้าง

จากกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงได้ปลดล็อกคนไทย ไฟเขียวให้ถอดแมสก์ ถอดหน้ากากอนามัยแบบมีเงื่อนไข ยกเว้นคนบางกลุ่มยังต้องสวมใส่ต่อ ปรับพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้เป็นพื้นที่เป็นสีเขียว ยกเลิกไทยแลนด์พาส ซึ่งจะเริ่มดีเดย์วันที่ 1 ก.ค. 65 นี้ โดยเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 เรื่อง การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

 

เริ่มแล้ว 1 ก.ค. ไม่บังคับใส่หน้ากาก เช็กเงื่อนไขถอดแมสก์-สวมแมสก์ ตอนไหนได้บ้าง

ทั้งนี้ ทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ จะขอทบทวนเกี่ยวกับเงื่อนไขการถอดหน้ากากอนามัย หลัง ศบค. อนุญาตให้ถอดหน้ากากได้ในที่โล่งแจ้ง ประชาชนสามารถ "ถอด-สวม" ตอนไหนได้บ้าง ซึ่งจากข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุดังนี้ 


สามารถถอดหน้ากากได้ที่ใดบ้าง

- อยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้ง 

- อยู่คนเดียว 

- อยู่ในอาคารที่เว้นระยะห่างได้ ไม่แออัด และระบายอากาศดี

- ขณะที่รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ออกกำลังกาย แสดงมหรสพ ถ่ายทำภาพยนต์ (เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที)


ใครควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

- กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เมื่ออยู่รวมกับบุคคลอื่น 

- ผู้ติดเชื้อ / ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 

- พนักงาน ผู้ให้บริการ ในขณะที่ให้บริการ
 

อยู่ในบ้านเดียวกัน ต้องสวมหน้ากากไหม

- หากไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องสวม

- ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด หรือกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 


ฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องสวมหน้ากากไหม

- หากอยู่ในอาคาร สถานที่แออัด รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ควรสวมหน้ากากแม้ฉีดวัคซีนแล้ว 
 

ควรสวมหน้ากากไหม หากโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรือขนส่งสาธารณะ

- ควรสวมหน้ากากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปิดและต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

 

เริ่มแล้ว 1 ก.ค. ไม่บังคับใส่หน้ากาก เช็กเงื่อนไขถอดแมสก์-สวมแมสก์ ตอนไหนได้บ้าง

affaliate-2

ออกกำลังกายถอดหน้ากากได้ไหม 

- ถอดได้ หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น หรืออยู่ในที่มีการระบายอากาศที่ดี 
 

อยู่ในร้านอาหาร ถอดหน้ากากได้ไหม 

- ถอดได้ ระหว่างกินอาหาร ลดการพูดคุย

- เมื่อกินเสร็จแล้ว ให้สวมหน้ากาก

- ใช้เวลาในร้านอาหารเท่าที่จำเป็น 

- กรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสวมหน้ากาก สามารถร่วมโต๊ะได้

- ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือ ช้อนกลาง

- พนักงานที่ให้บริการ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 
 

พิธีกร นักข่าว นักแสดง นักร้อง ถอดหน้ากากได้ไหม 

- ถอดได้ ขณะปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- จัดให้สถานที่มีการระบายอากาศที่ดี

- เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันที 
 

อยู่ในรถยนต์ส่วนตัว ถอดหน้ากากได้ไหม 

- ถอดได้ เมื่ออยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน 
 

ไปดูคอนเสิร์ตถอดหน้ากากได้ไหม 

- ผู้เข้าร่วมงาน ควรสวมหน้ากาก ทั้งงานที่จัดนอกอาคาร และในอาคาร 

- นักร้อง นักแสดง ถอดหน้ากาก ขณะทำการแสดงได้ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น

- จัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี

- เมื่อทำการแสดงเสร็จ ควรสวมหน้ากากทันที 

- Staff Backstage ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะปฏิบัติงาน 
 

ไปห้างสรรพสินค้าถอดหน้ากากได้ไหม 

- ควรสวมหน้ากาก เว้นเเต่กรณีที่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือระหว่างกินอาหาร 

- พนักงานให้สวมหน้ากากขณะที่ให้บริการ 
 

ไปตลาด ถอดหน้ากากได้ไหม

- ถอดหน้ากากได้

- ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในบริเวณที่ผู้คนแออัด หรือมีการระบายอากาศที่ไม่ดี 

- พ่อค้าแม่ค้า ให้สวมหน้ากากในขณะที่ให้บริการ 
 

สวนสาธารณะ ชายหาด ชายทะเล ถอดหน้ากากได้ไหม 

- ถอดได้ ตามความสมัครใจ หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น 

 

ขอบคุณ FB : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด