กลุ่มอดีตพนักงานของบริษัท เจเอสแอล​  รวม​ 37​ คน ร้องทุกข์ทนายเดชา โดนเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จ่ายเงินชดเชยให้เพียง16% ของเงินชดเชยทั้งหมดตามกฎหมาย เดินหน้าฟ้องศาลแรงงาน

   ​คืบหน้ากรณีบริษัท เจเอสแอล ประกาศยุติการทำงานบางส่วน โดยเมื่อวันที่ 3ก.ค.65 เวลา​ 13.00​ น.​ ที่​ สำนักงานทนายคลายทุกข์​ ซอยรัชดาภิเษก36 ทาง  กลุ่มพนักงานของบริษัท เจเอสแอล​  รวม​ 37​ คน ที่ถูกเลิกจ้างฟ้าผ่าอย่างไม่เป็นธรรม ได้เดินทางเข้าปรึกษาด้านกฎหมายกับ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ จากกรณี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้ประกาศปิดตัว


    โดย​ ตัวแทนอดีตพนักงาน เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด 89 คน ในนั้นมี 10 คน ที่ยินยอมรับเงินชดเชยไปแล้ว ส่วนอีก 79 คน ไม่ยอมรับเงินชดเชย เพราะทางบริษัทฯ จะจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เพียงร้อยละ 16 ของเงินชดเชยทั้งหมดตามกฎหมาย ยอดเงินชดเชยเลิกจ้างที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้ รวมเป็นเงินกว่า 31 ล้านบาท แต่ทางบริษัทบอกว่าจะให้เงิน 5 ล้านบาท ให้ไปแบ่งกันเอาเอง

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%

 

   จึงเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบ และไม่ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน ทั้งที่ผ่านมาพวกเรายอมบริษัททุกอย่าง ไม่ว่าจะลดเงินเดือน , หักเงินเบี้ยเลี้ยง , หักเงินค่าล่วงเวลา และการแบ่งจ่ายเงินเดือน เพราะเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทประสบปัญหา ก็พร้อมที่จะปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้บริษัทอยู่รอด เพราะถือเป็นบ้านอีกหลังที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา แต่สุดท้ายก็มาถูกเท เลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัว ต้องกลายเป็นคนตกงานโดยไม่รู้ตัว จึงมาปรึกษากับทนายเดชาเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย และทวงคืนความยุติธรรม

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%


 ด้านทนายเดชา เปิดเผยว่า การที่ทางบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตามหลักเกณฑ์ ถือเป็นการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 123 กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดทันที

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%

สำหรับกรณีนี้จะมีผู้เข้าข่ายความผิด 3 กลุ่ม คือ บริษัท , กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจในการเลิกจ้าง

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%

เบื้องต้นทนายเดชาให้คำแนะนำว่า อดีตพนักงาน บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ควรไปยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานก่อน เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนการฟ้องศาลแรงงาน กรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งจะต้องฟ้องแยกอีกส่วน นายเดชาจะช่วยเหลือทางคดีต่อไป

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%

ซึ่งในวันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 09.00 น.)อดีตพนักงานจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ด้วย

อดีตพนักงานเจเอสแอล รวมตัวร้องทุกข์ โดนเลิกจ้างฟ้าผ่า ได้เงินชดเชยเเค่16%

ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างปัจจุบัน ทำให้มีหลายบริษัทต้องเลิกกิจการ และเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่า ลูกจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องหรือเอาผิด หากนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกจากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังมี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างทุกคนอยู่ สำหรับการออกประกาศเรื่อง “ยุติการทำงานบางส่วน” ทาง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ระบุว่า ทางบริษัทเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลงนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป