พังงา แจ้งทุกอำเภอเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุ "สึนามิ" หลังแผ่นดินไหวถี่

ผู้ว่าฯพังงา มีหนังสือด่วนแจ้งทุกอำเภอเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุ "สึนามิ" หลังแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันต่อเนื่อง

วันที่ 6 ก.ค. 65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แจ้งว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว บริเวณหมู่เกาะอันดามันและพื้นที่ใกล้เคียง พบในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ความถี่ในการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย และยังไม่มีรายงานการเกิดคลื่นสึนามิตามมาแต่อย่างใดนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สึนามิ ทั้งในสภาวะปกติและช่วงเวลาที่ต้องมีการเฝ้าระวัง

 

พังงา แจ้งทุกอำเภอเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุ "สึนามิ" หลังแผ่นดินไหวถี่

จังหวัดพังงา โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จึงให้นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกะปง) แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสามสมัคร จิตอาสา และภาคีเครือข่าย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบ โดยยึดข้อมูลข่าวสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเป็นหลัก และเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุสึนามิของอำเภอ 

ทั้งนี้ ให้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำอำเภอ ที่พร้อมประสานการปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือเกิดสถานการณ์ได้ตลอดเวลา โดยประสานการปฏิบัติกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 7646 0607 

 

พังงา แจ้งทุกอำเภอเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุ "สึนามิ" หลังแผ่นดินไหวถี่

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline