เผยแล้ว วันโอนเงินรอบแรก "เงินช่วยเหลือพิเศษ" จากเบี้ยผู้สูงอายุ

เผยวันเงินเข้า "เงินช่วยเหลือพิเศษ" จากเบี้ยผู้สูงอายุ เริ่มโอนครั้งแรก 19 ก.ค. โดยเป็นการโอนเงินย้อนหลังของเดือนเม.ย.- ก.ค. 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ระบุวันเงินช่วยเหลือพิเศษ เบี้ยผู้สูงอายุเข้าวันแรก 19 ก.ค. 2565 แน่นอน โดยได้เผยผ่านรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"

เผยแล้ว วันโอนเงิน "เงินช่วยเหลือพิเศษ" จากเบี้ยผู้สูงอายุ ครั้งแรก 19 ก.ค.

 

เผยแล้ว วันโอนเงิน "เงินช่วยเหลือพิเศษ" จากเบี้ยผู้สูงอายุ ครั้งแรก 19 ก.ค.

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ เผยว่า ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นเบี้ยยังชีพพิเศษ หลังได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้สูงอายุจำนวน 10.95 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือนระหว่างเม.ย.- ก.ย. 2565 แบ่งตามช่วงอายุ ระหว่าง 100–250 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ

โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 19 ก.ค. เป็นการจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนเม.ย.- ก.ค. ส่วนครั้งที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. และครั้งที่ 3 วันที่ 19 ก.ย. จึงขอให้ผู้สูงอายุได้นำเงินที่รัฐบาลให้ไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่

 "เงินช่วยเหลือพิเศษ" เบี้ยผู้สูงอายุ 100-250 ใครได้เพิ่มเท่าไหร่ สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ 

1. อายุ 60 -69 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน 

2. อายุ 70 -79 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3. อายุ 80 -89 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน 

4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

 

เผยแล้ว วันโอนเงิน "เงินช่วยเหลือพิเศษ" จากเบี้ยผู้สูงอายุ ครั้งแรก 19 ก.ค.

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline