เตรียมพัฒน์ฯ พบเด็กติดโควิด910ราย สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์

ประกาศล่าสุดจากเตรียมพัฒน์ฯ เจอนักเรียนติดเชื้อโควิดยอดสะสม 910 คน สั่งปิดโรงเรียนทำความสะอาด พร้อมให้เรียนออนไลน์2สัปดาห์

   ประกาศล่าสุดจากเตรียมพัฒน์ฯ เจอนักเรียนติดโควิด910ราย โดย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แจ้งการหยุดการเรียนการสอน ให้เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลา 2สัปดาห์ หลังพบนักเรียนติดโควิดสะสม ถึงวันที่ 18 ก.ค.65 ยอดพุ่งสูงถึง 910 คน พร้อมกำชับให้ผู้ปกครองกำกับดูแลไม่ให้ นักเรียนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศเรื่อง แจ้งการหยุดเรียนภายในและเรียน Online ..เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เตรียมพัฒน์ฯ พบเด็กติดโควิด910ราย สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์
จากรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กลายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่ายและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) จากศูนย์รายงานสถานการณ์ COVID - 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบว่า มีนักเรียนติดเชื้อสะสม ในวันที่ 18ก.ค.65  จำนวน 910 คน 


โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน จึงขอแจ้งการบริหารจัดการสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ดังนี้

เตรียมพัฒน์ฯ พบเด็กติดโควิด910ราย สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์
1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน


2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onine ด้วยระบบ Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565  (ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

3.ในวันอาทิตย์ที่ 7ส.ค.65 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียนOnsite เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ


4.ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่น ให้เข้าเรียนตามตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ฉบับที่ 56 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม thainewsonline