"หมอธีระ"เปิดข้อมูลล่าสุด Long COVID ในเด็ก ดูแลลูกหลานท่านให้ดี

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัพเดตความรู้เกี่ยวกับ Long COVID ในเด็ก

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุข้อความว่า

23 กรกฎาคม 2565...

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 839,147 คน ตายเพิ่ม 1,699 คน รวมแล้วติดไป 573,465,494 คน เสียชีวิตรวม 6,400,566 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี และเกาหลีใต้

"หมอธีระ"เปิดข้อมูลล่าสุด Long COVID ในเด็ก ดูแลลูกหลานท่านให้ดี

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 69.77 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 51.91

...สถานการณ์ระบาดของไทย

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า

จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 14 ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม

...อัพเดต Long COVID ในเด็ก

Funk AL และคณะจาก 8 ประเทศทั่วโลก ได้ทำการติดตามศึกษาเรื่อง Long COVID ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 1,884 คน

ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อิตาลี สิงคโปร์ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย จอร์เจีย และนิวซีแลนด์

เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ระดับสากล JAMA Network Open เมื่อวานนี้ 22 กรกฎาคม 2565

สาระสำคัญที่รายงานคือ

ในภาพรวม เด็กที่ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จะประสบปัญหา Long COVID ราว 5..8% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 4.8%-7.0%)

แต่หากติดเชื้อแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะมีโอกาสเกิดปัญหา Long COVID สูงขึ้นเป็น 9.8% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 7.4%-13.0%)

ทั้งนี้หากติดเชื้อ แต่อาการเล็กน้อย โดยไม่ต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล จะมีโอกาสเกิด Long COVID เป็น 4.6% (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 3.6%-5.8%)

ปัจจัยที่จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะ Long COVID มากขึ้นได้แก่ การป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป, มีอาการตั้งแต่ 4 อย่างขึ้นไป, และอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

ผลจากการวิจัยนี้ ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของภาวะ Long COVID ในเด็กมากขึ้น

แม้โอกาสเกิด Long COVID จะน้อยกว่าผู้ใหญ่หากเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่หากดูสถานการณ์จริงที่มีเด็กติดเชื้อจำนวนมากมาย เมื่อคิดเป็นจำนวนเด็กที่จะต้องประสบปัญหาอาการผิดปกติระยะยาว ก็จะมีจำนวนมาก

ภาวะ Long COVID จะกระทบต่อร่างกาย และจิตใจของเด็ก บั่นทอนคุณภาพชีวิต รวมถึงสมรรถนะการใช้ชีวิตและการเรียนของเด็ก

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู คงต้องช่วยกันดูแลเด็กๆ ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อท่ามกลางสถานการณ์ระบาดในประเทศที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง

หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ และรีบตรวจรักษา

พาเด็กๆ ไปฉีดวัคซีน เพื่อลดโอกาสป่วยรุนแรง เสียชีวิต และลดความเสี่ยงที่จะเป็น Long COVID

ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และโรงเรียน ให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี

และสอนให้เด็กๆ มีความรู้ และทักษะในการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อ

เหนืออื่นใด การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญที่จะลดความเสี่ยงไปได้มาก

ไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุด...

อ้างอิง

Funk AL et al. Post–COVID-19 Conditions Among Children 90 Days After SARS-CoV-2 Infection. JAMA Network Open. 22 July 2022.

"หมอธีระ"เปิดข้อมูลล่าสุด Long COVID ในเด็ก ดูแลลูกหลานท่านให้ดี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline