"หมอยง"ลั่นเอง เราคงต้องอยู่กับฝีดาษลิงอีก พร้อมเผย อัตราการเสียชีวิตชัดๆ

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ที่หลายคนกำลังเกิดความวิตกอยู่ในตอนนี้

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ระบุข้อความว่า 

ฝีดาษวานร

ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต 25 ก.ค. 2565

ฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) เป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกประกาศเป็น ภาวะฉุกเฉินฯ ระหว่างประเทศ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ทุกประเทศ ควรจะต้องช่วยกันในการควบคุม ลดการระบาดของโรค

"หมอยง"ลั่นเอง เราคงต้องอยู่กับฝีดาษลิงอีก พร้อมเผย อัตราการเสียชีวิตชัดๆ

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก มากกว่า 16,000 คน มีรายงานกล่าวถึงการเสียชีวิต 5 ราย แต่ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกในวันที่ 22กรกฎาคม 2565 ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากกว่า 70 ประเทศ และจะพบจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกแน่นอน

โรคนี้เป็นโรคที่ไม่รุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตน่าจะน้อยกว่า 3 ใน10,000 โดยเฉพาะพวกกลุ่มเปราะบางเท่านั้น ฝีดาษวานร ที่รายงานให้องค์การอนามัยโลกพบในเพศชาย 98% และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จำนวนมากเป็นชายรักชาย ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (22 ก.ค. 2565) และผู้ป่วยมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก(https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/)

โรคฝีดาษวานร ติดต่อและแพร่กระจาย โดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกิจกรรมเพศสัมพันธ์ โรคอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวกับการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ จึงยากที่จะควบคุมหรือกำจัดให้หมดไป กามโรคมีมานับหลายร้อยปี มียารักษาที่ดี ก็ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้

ในทำนองเดียวกัน ฝีดาษวานรจึงเป็นการยากในการควบคุม และกำจัดให้หมดไป นอกจากฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมด ก็ต้องใช้จ่ายเงินอีกจำนวนมาก เราคงต้องอยู่กับโรคนี้อีก

"หมอยง"ลั่นเอง เราคงต้องอยู่กับฝีดาษลิงอีก พร้อมเผย อัตราการเสียชีวิตชัดๆ

ติตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline