เปิดเซฟ "พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ" รวย 2.5 พันล้าน

เปิดเซฟ "พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ" กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กสทช. รวย 2.5 พันล้าน มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,292,848 บาท

วันที่ 2 ส.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กสทช. เปิดเซฟ "พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ" รวย 2.5 พันล้าน

แจ้งมีทรัพย์สิน 109,234,478 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,080,470 บาท เงินลงทุน 6,120,668 บาท ที่ดิน 13.8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,250,000 บาท ยานพาหนะ 8 คัน 18,560,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 9,889,839 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 39,533,500 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 39,867 บาท

 

เปิดเซฟ "พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ" รวย 2.5 พันล้าน

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 14,253,749 บาท เป็นเงินเดือน 3,228,000 บาท เงินบำนาญ 655,749 บาท ค่าเช่าที่ดิน จ.ระยอง 1.2 แสนบาท ขายรถยนต์ Jaguar XK8 รุ่น ค.ศ.2010 มูลค่า 2 ล้านบาท ขาย Rolls-Royce/Cornich รุ่น ค.ศ.1995 มูลค่า 5 ล้านบาท ขาย Benz 300SL รุ่น ค.ศ. 1992 มูลค่า 1.2 ล้านบาท ขาย Jaguar XJC รุ่น ค.ศ.1987 มูลค่า 2,050,000 บาท

มีรายจ่ายรวม 11,410,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นการซื้อรถยนต์ 4 คัน ได้แก่ Bentley มูลค่า 1.5 ล้านบาท Range Rover มูลค่า 3.7 แสนบาท Porsche/911 Turbo มูลค่า 5.5 ล้านบาท AUDI/A6 มูลค่า 3.6 แสนบาท

ส่วนนางจรรยา สว่างจิตร คู่สมรส อยู่กินกันฉันสามีภริยา มิได้จดทะเบียน แจ้งมีทรัพย์สิน 2,403,833,626 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,419,772 บาท เงินลงทุน 1,151,951,738 บาท ที่ดิน 398,489,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 195.7 ล้านบาท (ในจำนวนนี้มีห้องชุด อาคารชุดไวร์เลส ถ.วิทยุ กทม. มูลค่า 124 ล้านบาท) สิทธิและสัมปทาน 112,483,864 บาท ทรัพย์สินอื่น 539,789,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 11,252,980 บาท

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 23,759,400 บาท เป็นเงินเดือน 3,344,000 บาท ค่าเช่าที่ดิน 965,400 บาท ขายที่ดิน ต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ จำนวน 6 แปลง มูลค่า 19,450,000 บาท มีรายจ่ายรวม 55,619,440 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นค่าประกันชีวิตถึง 54 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,513,068,104 บาท (2.5 พันล้านบาท) มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,292,848 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางจรรยา แจ้งมีสินทรัพย์เป็นเงินดิจิทัล ERX Company Limited จำนวน 700,000 หน่วย มูลค่า 6,685,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนบริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) กว่า 1 พันล้านบาท บริษัท KTECH กว่า 26 ล้านบาท เป็นต้น

ส่วน พล.ท.พีระพงษ์ สะสมพระเครื่องชุด 3 รายการ มูลค่า 3 ล้านบาท ขณะที่นางจรรยา สะสมเครื่องประดับ และกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมาก เช่น สร้อยคอ Van clef & Arpels 1 เส้น มูลค่า 72 ล้านบาท แหวน สร้อย จี้ ต่างหู นาฬิกา กำไล 30 รายการ มูลค่า 110,127,000 บาท ต่างหู กำไล สร้อยคอ เข็มกลัด 16 รายการ มูลค่า 104,550,000 บาท เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2554-2565 เป็นกรรมการ กสทช. ส่วนนางจรรยา ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)

 

เปิดเซฟ "พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ" รวย 2.5 พันล้าน

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline