เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่ 5 ก.ย.- 19 ต.ค.65 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ...

วันที่ 16 สิงหาคม 65 เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือ บัตรคนจน  ระบุว่า มาแล้ว แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65 อ่านทำความเข้าใจ นำไปเผยเเพร่บอกต่อได้ กรอกผิดต้องกลับมาแก้ไขที่ที่เราได้ไปลงทะเบียนไว้ เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่ 5 ก.ย.- 19 ต.ค.65 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ (ทั้งในระบบออนไลน์และสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยรับลงทะเบียนฯ)

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เอกสารที่เตรียมยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน

- บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา(ผู้ลงทะเบียน)

- สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส(แบบมีครอบครัว)

- สำเนาบัตรประชาขนหรือสำเนาสูติบุตร(แบบมีครอบครัว)

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

- ลงลายมือชื่อของตัวเองลงในแบบฟอร์มและเซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาให้เรียบร้อย

- บุตรที่อายุต่ำกว่า10ปี เขียนเองไม่ได้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อแทนได้(แบบมีครอบครัว)

- ถ้ายื่นเอกสารครบถูกต้องก็สามารถไปคนเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องพาคู่สมรสและบุตรไปยืนยันตัวตนที่หน่วยฯ

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

เปิดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 65

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline