หมอธีระ เปิดข้อมูล Long COVID คนกรุ๊ปเลือดไหน มีปัญหามากที่สุด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ เผยข้อมูลการศึกษาผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 กรุ๊ปเลือดไหน มีปัญหาเสี่ยงลองโควิด (Long COVID) มากที่สุด

วันที่ 28 ส.ค. 2565 หมอธีระ หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ลองโควิด (Long COVID) ผ่านทางงเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat โดยระบุว่า "ลองโควิด กับกรุ๊ปเลือด"

 

หมอธีระ เปิดข้อมูล Long COVID คนกรุ๊ปเลือดไหน มีปัญหามากที่สุด

Diaz-Salazar S และคณะจากประเทศสเปน ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ Infectious Diseases เมื่อวานนี้ 27 สิงหาคม 2565 เป็นการศึกษาแบบ case-control study ในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  จำนวน 121 คน โดยมี 36 คนที่มีปัญหาลองโควิด และอีก 85 คนที่ไม่มีปัญหา ลองโควิด พบว่า ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป O จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาลองโควิด มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าทำให้เสี่ยงมากกว่าราว 6 เท่า (ช่วงความเชื่อมั่น 95% ตั้งแต่ 1.6-23 เท่า)

 

หมอธีระ เปิดข้อมูล Long COVID คนกรุ๊ปเลือดไหน มีปัญหามากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีจำนวนอาการผิดปกติต่างๆ มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นอีกด้วย ทั้งนี้พบว่าผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป O จะมีค่าสารเคมีในเลือดที่บ่งถึงการเกิดกระบวนการอักเสบมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น แม้การศึกษานี้มีจำนวนกลุ่มประชากรที่ศึกษาไม่มากนัก แต่ก็ให้ผลการศึกษาที่น่าสนใจ และน่าติดตามว่าจะมีการศึกษาขนาดใหญ่ในอนาคตที่จะพิสูจน์ให้เห็นผลที่สอดคล้องกันหรือไม่


อย่างไรก็ตาม ปัญหา Long COVID เป็นเรื่องจริงและทำให้ประเทศทั่วโลกต้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด

 

ขอบคุณ Thira Woratanarat

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline