กทม. จัดหนัก ปรับสูงสุด 1หมื่น คนแจ้ง รับเงินไปเลยกึ่งหนึ่ง เช็ครายละเอียด

กทม. ปรับสูงสุด 10,000 บาท คนทิ้งน้ำมันลงท่อระบายน้ำ ผู้แจ้งเบาะแสผ่าน Traffy Fondue ได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง พร้อมเร่งรัดจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยโดยเชิญภาคเอกชนมีส่วนร่วม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดถึงกรณีที่ปรากฏตามสื่อว่ามีผู้เทน้ำมันลงท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตจตุจักร โดยฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33

กทม. จัดหนัก ปรับสูงสุด 1หมื่น คนแจ้ง รับเงินไปเลยกึ่งหนึ่ง เช็ครายละเอียด

ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบน ถนนหรือในทางน้ำ และมาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 10,000 บาท ตามคดี เลขที่ 3747/65 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กรณีมีผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามผลคดีที่ได้เปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ นี้ได้ทาง Traffy Fondue 

 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.วันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้สำนักเทศกิจเร่งรัดดำเนินการในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยเชิญภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งสำนักเทศกิจ ได้รายงานข้อมูลพื้นที่ทำการค้าที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยแล้ว ประกอบด้วย 1. พื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ สะพานหัวช้าง ซอยรางน้ำ ซอยเสนารักษ์ (ถนนโยธี) ได้รับการสนับสนุนร่มและแผงค้าแบบน็อกดาวน์จาก King Power 2. พื้นที่เขตบางกอกน้อย ได้แก่ ซอยแสงศึกษา ได้รับการสนับสนุนร่มกันแดดจากโรงพยาบาลธนบุรี และ 3. พื้นที่เขตดุสิต บริเวณซอยสังคโลก (ข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล) ได้รับการสนับสนุนร่ม โต๊ะ-เก้าอี้ ที่ล้างรวม บ่อดักไขมัน จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กทม. จัดหนัก ปรับสูงสุด 1หมื่น คนแจ้ง รับเงินไปเลยกึ่งหนึ่ง เช็ครายละเอียด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline