"หมอธีระ"เปิดข้อมูลโควิดไทย น่าตกใจ หากจัดการไม่ทัน กว่าจะรู้ตัวก็สายแล้ว

หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ระบุข้อความว่า 

อัตราตายส่วนเกินเป็นจำนวนการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ต่อประชากรล้านคน ในปีนี้เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19

 

"หมอธีระ"เปิดข้อมูลโควิดไทย น่าตกใจ หากจัดการไม่ทัน กว่าจะรู้ตัวก็สายแล้ว

จะเห็นได้ว่าอัตราตายส่วนเกินของเราสูงกว่าหลายประเทศ...แม้ว่าไทยจะเปลี่ยนระบบการรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.65 โดยรายงานเฉพาะจำนวนเสียชีวิตที่ไม่มีโรคร่วมเท่านั้น ทำให้ตัวเลขที่รายงานลดลงไปมาก ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตจริงในแต่ละวันย่อมสูงกว่าที่เห็น

หากวิเคราะห์บทเรียนตลอดช่วงที่ผ่านมา แต่ละประเทศมีระบบรายงานที่แตกต่างกัน บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอื่นๆ นั้นมีการรายงานจำนวนติดเชื้อใหม่มากมายในแต่ละวัน รวมถึงจำนวนเสียชีวิต ย่อมทำให้ประชาชนในสังคมเห็นภาพที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง น่าจะทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากกว่าการที่มีรายงานตัวเลขที่ยากต่อการทำความเข้าใจสถานการณ์ ซึ่งสุดท้ายแล้วหากปัญหานั้นรุนแรง กว่าจะรู้ตัวก็ยากที่จะจัดการหรือเตรียมรับมือได้ทัน

ภาวะต้มกบ...ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น หากเห็นคุณค่าของชีวิตกบ

"หมอธีระ"เปิดข้อมูลโควิดไทย น่าตกใจ หากจัดการไม่ทัน กว่าจะรู้ตัวก็สายแล้ว