แจ้งเตือนคนไทยในญี่ปุ่น เฝ้าระวัง พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 กำลังรุนแรงมากขึ้น

แจ้งเตือนคนไทยในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวัง พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 ขณะนี้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวได้มีขนาดและความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดฝนตกหนักในประเทศญี่ปุ่น

   สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แจ้งเตือนคนไทยในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวัง พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14  ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนของทางการญี่ปุ่น และติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะนี้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวได้มีขนาดและความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดฝนตกหนักในวงกว้าง

  แจ้งเตือนคนไทยในญี่ปุ่น เฝ้าระวัง พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 กำลังรุนแรงมากขึ้น

 

  ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้รายงานสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 ซึ่งส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงในภูมิภาคคิวชู และเกาะโอกินาวะ นั้น 
ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวได้มีขนาดและความรุนแรงมากขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น และทำให้เกิดฝนตกหนักในวงกว้าง คาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง 24 ชั่วโมงนับจนถึงเที่ยงวันของวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 อาจสูงถึง 500 มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของคิวชู ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติจากปริมาณฝนที่มาก และลมกระโชกแรง

แจ้งเตือนคนไทยในญี่ปุ่น เฝ้าระวัง พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 กำลังรุนแรงมากขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหากมีการประกาศอพยพ โดยเฉพาะหลายพื้นที่ในจังหวัดคาโกชิมะ ได้มีการขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยแล้ว

แจ้งเตือนคนไทยในญี่ปุ่น เฝ้าระวัง พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 กำลังรุนแรงมากขึ้น
พายุไต้ฝุ่น หมายเลข 14
ยังส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคคิวชู ทั้งทางบก ราง และอากาศ ซึ่งได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว หรือปรับเวลา จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหะสถานในช่วงระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2565


ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งให้ชาวไทยในพื้นที่เสี่ยงฯ โปรดติดตามข่าวสารทางการอย่างใกล้ชิด กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE 090-2585-3027 และ 090-9572-1515

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม thainewsonline