ทีเอ็มบีธนชาต แจงแล้วกรณีป้าถอนเงินไม่ได้ เรื่องนี้มีคดีพลิก

ทีเอ็มบีธนชาต แจงแล้วกรณีป้าถอนเงินไม่ได้ หลังไปเจอสมุดบัญชีเก่าโดยบังเอิญ ยืนยัน เงินจำนวนนั้นโดนถอนออกไปนานแล้ว...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จากนางสำราญ ศักดิ์ศรี ชาวบ้านใน จ.ยโสธร ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีสมุดบัญชีของ ของธนาคารนครหลวงไทย สาขายโสธร ที่มีรายการแสดงเงินคงเหลือในบัญชี 10,606.73 บาท  ณ วันที่  17 ธันวาคม 2550 และไม่ได้เคลื่อนไหวบัญชีนานถึง 15 ปี เข้าไปสอบถามกับพนักงานของทีเอ็มบีธนชาต แต่ได้รับข้อมูลว่าบัญชีดังกล่าวถูกระงับ และไม่พบฐานข้อมูลในระบบ และเจ้าหน้าที่ขอเจาะสมุดบัญชี ซึ่งทางลูกชายยืนยันว่าไม่เคยถอนเงินจำนวนนี้ และไม่เคยมีหนังสือแจ้งเตือน

 

ทีเอ็มบีธนชาต แจงแล้วกรณีป้าถอนเงินไม่ได้ เรื่องนี้มีคดีพลิก
 

ล่าสุด ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ได้ชี้แจงต่อกรณีนี้ว่า นางสำราญ ได้เปิดบัญชีกับธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ซึ่งฝากเงินจำนวน 12,000 บาท และฝากเงินเพิ่มเติมจนมียอด 25,545.37 บาท กระทั่งช่วงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ได้ไปถอนเงินจำนวน 1 หมื่นบาท คงเหลือในบัญชี 10,606.73 บาท หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบัญชีอีกเลย

 

ทีเอ็มบีธนชาต แจงแล้วกรณีป้าถอนเงินไม่ได้ เรื่องนี้มีคดีพลิก

ตั้งแต่ทราบเรื่อง ธนาคารก็มิได้นิ่งนอนใจเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในระบบกลับไปกว่า 15 ปี และพบว่าบัญชีเงินฝากของนางสำราญ ศักดิ์ศรีดังกล่าว ได้มีการทำธุรกรรมเบิกถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ซึ่งรายการนี้ไม่ได้ถูกอัปเดตในสมุดบัญชีเงินฝากตามที่ปรากฏในสื่อ และบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีสถานะถูกปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นบัญชีภายใต้ธนาคารนครหลวงไทย

         

ขณะนี้ธนาคารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อนางสำราญ ศักดิ์ศรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline