เช็กสิทธิ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

ผู้มีรายได้น้อยเช็กสิทธิ ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันไหน พร้อมเปิดไทมไลน์ล่าสุด

ความคืบหน้าการประกาศผลบัตรคนจน ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผลบัตรคนจนออกวันไหน หลังจากมีการเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 ซึ่งกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งแก้ไขลงทะเบียน สำหรับผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 

 

เช็กสิทธิ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แจ้งวัน-เวลาล่าสุด


ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. - 31 ต.ค. 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2565 เวลา 23.00 น.)


ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ


โฆษกกระทรวงการคลัง ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 


สำหรับการประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" ของโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผลข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน-3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียน ที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จำนวน 11,254,886 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) และเป็นผู้ไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9,692,948 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

และเมื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,481,835 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยมีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"


สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,465,999 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) 

 
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)


ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผล การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 

ระยะเวลาโครงการ

 

เช็กสิทธิ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

 

ตารางประกาศผลการลงทะเบียน

 

เช็กสิทธิ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แจ้งวัน-เวลาล่าสุด

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline