"Shopee" ประกาศด่วน ยกเลิก การชำระผ่านบัญชีธนาคาร ถาวร ตั้งแต่ 6 ธ.ค. นี้

"Shopee" ได้ออกประกาศล่าสุด จะเริ่มทำการปิดช่องทาง "การชำระผ่านบัญชีธนาคาร" เป็นการถาวร ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

ข่าวด่วน สำหรับผู้ที่ซื้อของออนไลน์ผ่าน "Shopee" ล่าสุดมีการออกประกาศ เกี่ยวกับการผูกบัญชีธนาคาร

"Shopee" ยกเลิก การชำระผ่านบัญชีธนาคาร ถาวร ตั้งแต่ 6 ธ.ค. นี้

โดยทาง "Shopee" ได้ออกมาแจ้งว่า 

ประกาศ: เปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินShopee จะเริ่มทำการปิดช่องทาง "การชำระผ่านบัญชีธนาคาร" เป็นการถาวร ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

โดยคุณสามารถชำระเงินผ่าน พร้อมเพย์, ShopeePay หรือช่องทางอื่นๆ ได้ตามปกติ

"Shopee" ยกเลิก การชำระผ่านบัญชีธนาคาร ถาวร ตั้งแต่ 6 ธ.ค. นี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline